Usporite pored škole! Pojačana kontrola saobraćajne policije

Sremska Mitrovica – Pripadnici saobraćajne policije Uprave u Sremskoj Mitrovici posebnu pažnju posvećuje bezbednosti dece, kao izuzetno ranjivoj kategoriji učesnika u saobraćaju, pa sprovodi i posebne mere na povećanju bezbednosti učenika povodom početka školske godine.

Ovog meseca, u zavisnosti od rasporeda časova u školi, sat vremena pre početka prvog časa i po završetku poslednjeg časa, na putevima i ulicama u zonama osnovnih i srednjih škola, ulicama i raskrsnicama kojima se najčešće kreću učenici prilikom dolaska u školu i povratka kući, sprovodi se pojačana kontrola učesnika u saobraćaju, koja će biti nastavljena i kasnije. Posebno se obraća pažnja na učenike koji prvi put polaze u školu, te se njima posvećuje posebna pažnja i pružanje pomoći na prilazima školi.

Takođe, u toku septembra i oktobra meseca pripadnici policije realizovaće plansku edukaciju đaka prvaka, u svim osnovnim školama, pošto deca ovog uzrasta nemaju dovoljno iskustva, ni znanja o bezbednom učešću u saobraćaju.

Policijski službenici saobraćajne policije posebnu pažnju usmeravaju na kontrolu brzine kretanja vozila u blizini škola, a na raskrsnicama kojima se najčešće kreću učenici, vrše pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju sa akcentom na dokumentovanju i sankcionisanju prekršaja nepoštovanja obaveza vozača prema pešacima (posebno učenicima nižih razreda osnovnih škola) i prekršaja neustupanja prvenstva prolaza i prolaska na znak crvenog svetla semafora

Vozači su, prema iskustvu Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, vrlo obazrivi i pažljivi kada se vozilom kreću na putevima gde su prisutna deca. Međutim, i pored toga postoji potreba da se unapredi nivo bezbednosti dece kao posebno ranjive kategorije učesnika u saobraćaju i da se permanentno vrši kontrola poštovanja obaveza vozača prema njima.

Saobraćajna policija je ostvarila uvid u stanje saobraćajne signalizacije u zonama škola i u saradnji sa opštinskim – gradskim organima za poslove saobraćaja, traže se adekvatna rešenja tehničkog regulisanja saobraćaja, koja bi doprinela povećanju bezbednosti saobraćaja u zonama škola (postavljanje zaštitnih ograda, prepreka za usporavanje saobraćaja, semafora itd).

Raznim preventivnim merama treba uticati na svest vozača, a naravno i na svest dece radi povećanja bezbednosti dece kao učesnika u saobraćaju, kroz stalne aktivnosti svih subjekata u društvu, a ne samo Ministarstva unutrašnjih poslova. To je dugotrajan proces koji se mora stalno nadograđivati i usavršavati.

Uloga roditelja u ovom procesu, kao i uloga učitelja od presudnog značaja, jer pored upoznavanja sa svim važnim informacija koje dete treba da nauči, roditelji svojim primerom u značajnoj meri utiču na to kako će se deca ponašati u saobraćaju. (npr. korišćenje bezbednosnog sedišta, sigurnosnih pojaseva i poštovanja drugih propisa u saobraćaju od strane roditelja, odnosno starijih i kao vozača i pešaka u društvu deteta, što može bitno da oblikuje njegovu svest kako će se u budućnosti ponašati u saobraćaju).

Sa tim se složio i direktor Osnovne škole „Jovan Popović“ Slobodan Stoiljković, koji je istakao da je u prethodnom periodu ostvarena dobra saradnja sa Policijskom upravom u Sremskoj Mitrovici i da škola na čijem je čelu rado podržava i učestvuje u svim akcijama koje će doprineti povećanju bezbednosti njenih učenika.

Represivne mere saobraćajne policije su usmerene prema pojedinim vozačima koji nisu u dovoljnoj meri savesni.

Кao i prethodnih nekoliko i ove godine policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i sa školskim upravama realizovaće projekat „Osnovi bezbednosti dece“ koji ima za cilj sticanje novih i unapređenja postojećih znanja, veština i stavova radi podizanja nivoa bezbednosne kulture dece. Jedna od tema koja će biti obrađena u okviru projekta je i bezbedno učešće pešaka u saobraćaju i biciklista u saobraćaju, kao i bezbedan prevoz dece u vozilima. Projekat će pripadnici PU Sremska Mitrovica  realizovati u svim osnovnim školama na teritoriji Srema, a obuhvataće učenike 4. i 6. razreda.

You May Also Like