U Mitrovici registrovano više od 230 stambenih zgrada

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Na teritoriji Grada Sremska Mitrovica više od 230 stambenih zgrada izvršilo je novim Zakonom o stanovanju i održavanju stambenih zgrada obaveznu registraciju.

Prema rečima Miloša Kovača, direktora sremskomitrovačkog preduzeća „Gradsko stanovanje“ do 31. decembra prošle godine 208 zgrada, a nakon tog datuma još njih 13 je podnelo zahtev za registraciju tom preduzeću. Samostalno zahtev za registraciju podnelo je još oko 20 zgrada.

„Zadovoljni smo brojem zgrada koje su putem našeg preduzeća registrovane, veliki broj Mitrovčana koji živi u kolektivnom obliku stanovanja je ozbiljno shvatilo novi Zakon što je jako dobro, međutim i dalje postoji jedan broj zgrada koji nije registrovan ni preko nas ni samostalno i njih u narednom periodu svakako čekaju određene kaznene mere“, rekao je Kovač.

On je dodao da sve zgrade koje su do sada registrovane su dobile svoj PIB ili će ga dobiti najkasnije u roku od 15 dana od datuma registracije.

„Na teritoriji Sremske Mitrovice ima još jedan broj od nekih 50-60 stambenih zajednica koje se nisu registrovale u skladu sa Zakonom o stanovanju, tako da očekujem da će u nekom narednom periodu, a vrlo moguće i na narednoj sednici Skupštine grada biti donesene odgovarajuće gradske odluke koje će sankcionisati takve stambene zajednice, naravno u skladu sa Zakonom. To znači da će one prvo biti opomenute, a nakon toga će im biti izrečene i novčane kazne“, objašnjava dalje Kovač.

On podeća da one zgrade koje do polovine godine ne izvrše registraciju, pored novčane kazne, dobiće i prinudnog upravnika i za njega će stanari na mesečnom nivou morati da izdvajaju određenu svotu novca.

Procena je da na teritoriji Sremske Mitrovice ima oko 320 stambenih zgrada, s tim što se ne raspolaže tačnim podatkom s obzirom na to da je dosta stambenih zgrada izgrađeno u poslednje vreme.

Postupak registracije stambene zajednice pokreće se podnošenjem prijave za registraciju stambene zajednice uz koju se prilažu odgovarajuća dokumenta u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji, kao i dokaz o uplati lokalne administrativne takse u iznosu od 400,00 dinara na uplatni račun 840-742241843-03 poziv na broj 97 75234.

Obrazac prijave za registraciju, obaveštenje o dokumentaciji potrebnoj za registraciju stambene zajednice kao i odgovarajući propisi nalaze se na zvaničnom sajtu Grada Sremska Mitrovica.

Kontakt:

Maja Kovačević 022/623-788 lokal 116

You may also like