Tribine o prevenciji narkomanije u školama Sremskog okruga

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica otpočeo je sa realizacijom programa prevencije zloupotreba droga u školama na teritoriji Sremskog okruga, koji je formiran na inicijativu Кomisije Vlade Republike Srbije za borbu protiv narkomanije.

U skladu sa ovim planom, formiran je multisektorski Tim za borbu protiv narkomanije u školama za teritoriju okruga, koga čine lekari, psiholozi, nastavnici, socijalni radnici, predstavnici MUP-a, tužilaštva, Višeg suda, Кancelarije za mlade. Svi članovi Tima prisustvovali su jednodnevnoj obuci u organizaciji Ministarstva Zdravlja RS i Instituta za javno zdravlje Vojvodine, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom sadu. Timom za borbu protiv narkomanije u školama na teritoriji Sremskog okruga koordinira Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica.

U okviru ovog programa, sprovode se edukacije na temu prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci (PAS) u školama, u vidu tribina namenjenih učenicima VII razreda osnovnih i I razreda srednjih škola, zatim tribina namenjenih nastavnicima, kao i tribina na kojima učestvuju roditelji.

Cilj ovih tribina je da se utiče na nivo svesti kako roditelja, tako i nastavnika, o sve prisutnijem problemu zloupotrebe psihoaktivnih supstanci kod mladih. Poseban akcenat se stavlja na radioničarski rad sa učenicima, u toku kojeg učenici treba da steknu veštine kako da prepoznaju rizične situacije u kojima mladi probaju drogu, kako da izbegnu te situacije, kao i kako da se odupru pritisku i lošem uticaju vršnjaka i da jačaju samopouzdanje, kome i kada da se obrate za pomoć.

Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica

You may also like