Sutra sednica Skupštine grada, a evo šta će se naći na dnevnom redu

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – U sali I skupštine Grada Sremska Mitrovica sa početkom u 10:00 časova sutra će biti održana se XXIX sednica Skupštine Grada.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1. Izveštaj o izvršenju odluke o budžetu Grada Sremska Mitrovica za period 01.01.-30.09.2018. godine,
2. Predlog Odluke o donošenju PDR kompleksa za izgradnju energane na biomasu i stočarske farme u K.O. Jarak Grad Sremska Mitrovica,
3. Predlog Odluke o donošenju PDR za izgradnju elektrane – biogasnog postrojenja u K.O. Jarak Grad Sremska Mitirovica,
4. Predlog Odluke o izradi PDR bloka između ulica Parobrodske, Puškinove, 28. Marta i Promenade sa gradskom pijacom u Sremskoj Mitrovici,
5. Predlog lokalnih akcionih planova za Rome i Romkinje iz oblasti stanovanja, zdravstvene i socijalne zaštite,
6. Četvrta izmena programa rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture za 2018. godinu,
7. Predlog zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine neposrednom pogodbom, putem razmene, bez naknade,
8. Predlog rešenja o utvrđivanju prestanka prava korišćenja JP za stambene usluge Sremska Mitrovica na garažnim mestima sagrađenim na parceli broj 2219/27 K.O. Sremska mitrovica,
9. Predlog rešenja o utvrđivanju prestanka prava korišćenja JP Direkcija za izgradnju Opštine Sremska Mitrovica na garažnim mestima sagrađenim na parcelama broj 2219/21, 2219/22,2219/24, 2219/25, 2219/28 K.O. Sremska Mitrovica,
10. Predlog rešenja o pribavljanju nepokretnosti u privatnoj svojini vlasnika Dević Tihomira iz Sremske Mitrovice u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica, bez naknade,
11. Predlog rešenja o pribavljanju nepokretnosti u privatnoj svojini vlasnika Štefanović Darka iz Sremske Mitrovice u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica, bez naknade,
12. Predlog Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji Grada Sremska Mitrovica,
13. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o visini stope poreza na imovinu na teritoriji Grada Sremska Mitrovica,
14. Predlog Odluke o izmeni odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima koji čine sistem javnog sektora Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu,
15. Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća i privrednih društava osnovanih od strane Grada Sremska Mitrovica za period 01.01. do 30.09. 2018. godine i to:
– JP „Srem gas“ Sremska Mitrovica
– JKP “Toplifikacija“ Sremska Mitrovica
– JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica
– JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica
– JP „Urbanizam“ Sremska Mitrovica
– JKP „Srem-mačva“ Sremska Mitrovica
– DOO „Gradsko stanovanje“ Sremska Mitrovica
– DOO „Sirmijum put“ Sremska Mitrovica
16. Aneks III kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog preduzeća za distribuciju prirodnog gasa „Srem gas“ Sremska Mitrovica,
17. Predlog rešenja o prenošenju prava korišćenja na objektima u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica, sagrađenim na parcelama broj 129/26, 2500 2504 K.O. Sremska Mitrovica, Predškolskoj ustanovi „Pčelica“ Sremska Mitrovica,
18. Predlog zaključka o pokretanju postupka o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Grada Sremska Mitrovica, javnim nadmetanjem,
19. Predlog rešenja o pribavljanju nepokretnosti u privatnoj svojini suvlasnika Vančik Dimitrija i Vančik Ivana iz Sremske Mitrovice u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica bez naknade.
20. Izbori i imenovanja.

Možda Vam se svidi i