Spisak arterskih česmi na kojima voda NIJE ispravna za piće

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica izvršio je novu analizu kvaliteta vode na arterskim česmama na teritoriji grada, a iste su pokazale da voda na određenom broju česmi nije za piće.

*Povišena vrednost za mangan se dozvoljava 0,1mg/l, prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ br 42/98 I 44/99 u 20% neuzastopnih merenja na godišnjem nivou. Parametar miris spada u organoleptičke parametre koji mogu da izazovu primedbe potrošača. Gvožđe u vrednostima >0,3mg/l može da izazove primedbe potrošača usled promene boje vode, prilikom pranja veša. Amonijak u pronađenim koncentracijama ne utiče na zdravlje ljudi (nije organskog porekla).

Dobijene vrednosti za parametre u višku označene sa * ne utiču negativno na zdravlje ljudi.

**Arsen u vrednostima>0,01mg/l nije dozvoljen u vodi za piće, pa takvu vodu ne treba koristi za upotrebu.

Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica

You may also like