Smanjen broj krivičnih dela

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – U prostorijama Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici održana je konferencija za medije na kojoj su predstavljeni rezultati rada ove Uprave u periodu od početka januara do kraja novembra meseca ove godine. Na konferenciji govorio je pukovnik Đura Mandić.

Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici je u periodu januar – novembar 2018. godine ostvarila dobre radne rezultate koji se ogledaju u stabilnom i povoljnom stanju javne bezbednosti na području Srema, o čemu svedoči realno stanje ne terenu i statistički podaci koji su po mnogim parametrima, bolji nego u istom periodu 2017. godine.

Naročito dobri rezultati su ostvareni u suzbijanju trgovine narkoticima, smanjenju broja imovinskih krivičnih dela, očuvanju stabilnog javnog reda i mira i smanjenju broja saobraćajnih nezgoda.

Smanjen je ukupan broj krivičnih dela, broj krivičnih dela opšteg kriminaliteta i broj krivičnih dela sa nepoznatim izvršiocem. Povećan je broj otkrivenih krivičnih dela u vezi sa drogom, broj zaplena opojnih droga i broj podnetih krivičnih prijava za krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i neovlašćeno držanje opojnih droga.КRIMINALITET

– U periodu januar – novembar 2018. godine, registrovano je ukupno 2.649 krivičnih dela. Ukupan broj krivičnih dela u odnosu na 11 meseci 2017. godine, manji je za 223 krivična dela ili za 7,76%%, kada je registrovano 2.872 krivična dela.
– Registrovano je 999 krivičnih dela sa nepoznatim izvršiocem, za 19,63% manje nego u istom periodu 2017. kada je bilo 1.243 krivičnih dela sa nepoznatim izvršiocem.
– Povećan je procenat rasvetljavanja krivičnih dela sa nepoznatim izvršiocem na 64,56% što je za 4,38% više nego u istom periodu 2017. godine kada je iznosio 60,18%.
– Za 11 meseci 2018. registrovano je 2.428 krivičnih dela opšteg kriminaliteta, što je za 3,04% manje nego za 11 meseci 2017. kada su registrovana 2.504 krivična dela.
– Na delu je uhvaćeno 264 izvršilaca krivičnih dela, za 138 izvršilaca ili 109,52% više nego za 11 meseci 2017. godine, kada je na delu uhvaćeno 126 izvršilaca.
– Otkriveno je 178 krivičnih dela privrednog kriminaliteta, od kojih 27 krivičnih dela iz oblasti korupcije. Podneta je 131 krivična prijava protiv 167 izvršilaca.

Registrovano je 20 krivičnih dela visokotehnološkog kriminaliteta i 23 krivična dela protiv životne sredine.
– Za 11 meseci 2018. registrovana su 924 imovinska krivična dela ili za 21,83% manje nego 2017. kada su izvršena 1182 krivična dela iz oblasti imovine.

Registrovana je 371 krađa ili za 17,55% manje nego 2017. godine kada je registrovano 450 krađa.

Smanjen je i broj teških krađa, pa je registrovano 398 teških krađa ili 25,75% manje nego 2017. godine kada je registrovano 536 teških krađa.

Takođe je smanjen i broj razbojništava za 32,31%, pa su za 11 meseci ove godine registrovana 44 razbojništava a u istom periodu 2017. godine 65 razbojništava. Broj iznuda je manji za 83,33% – ove godine registrovane su dve iznude, a prošle godine 12.

Razbojničke krađe nisu registrovane, dok su prošle godine bile dve.

Rasvetljeno je 71,07% krađa, 52,04% teških krađa, 55,81% razbojništava, obe iznude.
– U periodu januar – novembar 2018. otkriveno je 75 krivičnih dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eskplozivnih materija ili za 33,93% više nego 2017. godine, kada je otkriveno 56 ovih krivičnih dela.
– Podnete su tri krivične prijave za krivično delo trgovina ljudima i dve krivične prijave za krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.
– U periodu januar – novembar 2018. registrovano je 270 krivičnih dela nasilja u porodici, za jedno manje nego 2017. U istom periodu, za 428 osoba izrečene su hitne mere na osnovu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici.
– Za 11 meseci 2018. maloletnici su izvršili 131 krivično delo, manje za 25,57% nego 2017. kada su izvršili 176 krivičnih dela. U 2018. registrovano je 89 maloletnih izvršilaca krivičnih dela, za 29,36% manje nego 2017. kad ih je bilo 126.
– Prema izvršiocima krivičnih dela preduzete su ukupno 282 mere, od čega su 202 osobe zadržane do 48 časova a prema 80 osoba primenjeno policijsko hapšenje.

Zaplene droge
U periodu januar – novembar 2018. na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, realizovano je 445 zaplena opojnih droga. Zaplenjeno je ukupno 160 kilograma i 678 grama i 326.510 komada opojnih droga. Najviše je zaplenjeno marihuane (147.334,04 grama), heroina (4434,89), amfetamina (1563,18 grama), ekstazija (695,18), hašiša (329,95) i kokaina (75,61 gram).

Otkriveno je 417 krivičnih dela u vezi sa drogom. Broj otkrivenih krivičnih dela u vezi droga veći je za 124 krivična dela ili za 42,76%, u odnosu na 2017. godinu.

Pronađene su tri laboratorije sa 510 biljaka, opremom za proizvodnju i uzgajanje opojnih droga, na području Sremske Mitrovice i Nove Pazove, sušara marihuane na području Iriga sa oko 9,5 kilograma biljaka i dva zasada na području Šida i Novog Sada, sa 117 odraslih biljaka.

Zaplene akcizne robe
Za 11 meseci 2018. godine, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, realizovane su 42 zaplene duvana i cigareta. Oduzeto je 607 kilograma rezanog duvana, oko 30 tona duvana u listu i 436 boksova cigareta bez akciznih markica.

Vrednost zaplenjenog duvana i cigareta se procenjuje na oko 167.203,00 dinara.

Podneta je 41 krivična prijava protiv 42 osobe za 44 krivičnih dela (nedozvoljen promet akciznih proizvoda, nedozvoljena proizvodnja i nedozvoljena trgovina).

Takođe,zaplenjeno je 5.400 litara krijumčarene nafte u vrednosti 834.000 dinara.

JAVNI RED
Za 11 meseci ove godine, registrovano je 555 prekršaja protiv javnog reda i mira, za 16,42% manje nego prošle godine kada je registrovano 664 prekršaja. Obezbeđeno je 2.290 javnih skupova kojima je prisustvovalo 544.889 građana.

BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA
Za 11 meseci 2018. godine, registrovana je 991 saobraćajna nezgoda ili za 7,64% manje nego 2017. godine, kada su registrovane 1073 saobraćajne nezgode. Smanjen je i broj saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima za 5,35% Poginulo je 38 osoba, najviše pešaka, a povređene 833 osobe.

Prilikom kontrole saobraćaja, otkriveno je 43.847 saobraćajnih prekršaja, više za 1814 prekršaja ili za 4,31% nego 2017. kada je otkriveno 42.033 saobraćajna prekršaja. Povećan je broj otkrivenih prekršaja pešaka za 97,43%, nepropisne brzine u zonama usporenog saobraćaja za 41%, korišćenja mobilnog telefona u toku vožnje za 33,43%.

Pripadnici saobraćajne policije su u toku 2018. godine, realizovali više preventivnih akcija usmerenih na povećanje bezbednosti svih kategorija učesnika u saobraćaju, a naročita pažnja bila je posvećena bezbednosti dece.

UPRAVNI POSLOVI
U okviru nadležnosti upravnih poslova, građani su nesmetano ostvarivali svoja prava u pogledu dobijanja dokumenata u nadležnosti ove Policijske. Za 11 meseci 2018. predato je 12.581 zahteva za izradu lične karte i 21417 zahteva za izradu pasoša. Do sada je građanima uručeno 12.414 ličnih karata i 20.526 pasoša.

Obrađeno je 38.655 saobraćajnih dozvola i 6769 vozačkih dozvola. – Pripadnici Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici veliku pažnju poklanjaju preventivnom radu, naročito sa decom i mladima. Od početka godine, realizuju se akcija „Škola“ i projekat „Osnovi bezbednosti dece“ u prvom, četvrtom i šestom razredu svih osnovnih škola na području Srema.

Možda Vam se svidi i