Sremska Mitrovica – Savetovanje pčelara održano je u Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici iz Srema, Mačve i okoline. Tom prilikom njima su dati saveti koji su korisni u oblasti pčelarstva, koij se odnose na rešavanje problema koji se mogu javiti.

Veliki broj pčelara je prisustvovao edukaciji u Sremskoj Mitrovici. Kako tariji tako i mlađi. Edukaciji i razmeni informacija prisustvovali su čak i članovi udruženja koji imaju višedecenijsko iskustvo, jer kako kažu ovaj posao uvek mora da se nadgrađuje, odnosno znanje.

Jedan od ciljeva edukacije bio je upoznavanje sa pčelinjim bolestima, odnosno njihovom sprečavanju u suzbijanju. Jedna od njih je sakako i Američka kuga pčela. Savet kada su u pitanu bolesti, jeste redovno praćenje i rano otkrivanje, kada je stepen izlečenja veći.

Poruka sa ovog skupa bila je i da je potrebno češće se sastajati na ovaj način.

Prisutni su pored konkretnih primera na predavanju mogli se upoznati i sa stručnom literaturom koja im je bila dostupna, a temeljno su objašnjeni procesi bavljenja pčelarstvom.

RTV

You may also like