Sanacija udarnih rupa u Salašu Noćajskom

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – U toku današnjeg dana biće sanirane udarne rupe na putu u nekoliko ulica u Salašu Noćajskom.

Radi se o ulicama Dušana Dostanića, Puće Markovića i deo ulice Stojana Čupića.

Naredne godine, saznaje Ozon, zbog velikih oštećenja planiranao je takozvano „presvlačenje“ dela asfalta u dve gore pomenute ulice – D. Dostanića i P. Markovića.

Izvođač radova je sremskomitrovačko Preduzeće za održavanje ulica i puteva „Sirmijumput“.

You may also like