Sremska Mitrovica – Načelnik Gradske uprave za kulturu, sport i omladinu dana u sredu, 4. aprila raspisao je Konkurs za dodelu budžetskih sredstava kao dotacija udruženjima građana iz oblasti kulture.

Konkurs je raspisan u cilju razvoja i afirmacije kulturnih aktivnosti, a ukupno je za ove namene iz budžeta Grada Sremska Mitrovica izdvojeno 3 miliona dinara.

Кonkurs se raspisuje za sledeće oblasti:

1. književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo);
2. muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
3. likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura;
4. pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
5. umetnička igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
6. filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;
7. manifestacije vezane za filmsku umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;
8. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija i upravljanje kulturnim nasleđem;
9. bibliotečko-informacione delatnosti; i
10. menadžment u kulturi.

КO MOŽE DA КONКURIŠE

Pravo na dobijanje i korišćenje budžetskih sredstava imaju udruženja iz oblasti kulture:

– čije je sedište i koje registrovanu delatnost obavljaju na teritoriji grada Sremska Mitrovica,
– koje su direktno odgovorne za pripremu i realizaciju projekta kojim konkurišu,
– koje su namenski utrošile i narativnim i finansijskim izveštajima u celosti opravdale sredstva dobijena iz budžeta grada po ranijim konkursima.

КRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA

Кriterijumi za dodelu sredstava su opšti i posebni:

Opšti kriterijumi:

-da je reč o o projektu koji je usklađen sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa,
– da projekti za koje konkurišu predstavljaju inovacije ili unapređenje razvoja kulture,
– materijalni i ljudski resursi za sprovođenje predloženog projekta,
– razrađen finansijski plan koji je u skladu sa aktivnostima predloženog projekta, koji je ekonomičan (realan) i uključuje više izvora finansiranja,
– stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

Posebni kriterijumi:

– visok kvalitet predloženih projekata,
– doprinos afirmaciji određene oblasti kulture,
– doprinos obogaćivanju programske ponude Grada Sremska Mitrovica (u daljem tekstu: Grad),
– doprinos upoznavanju i afirmaciji kulturne tradicije i istorijske kulturne baštine od značaja za kulturnu sredinu i njeno pamćenje,
– afirmacija stvaralaštva mladih umetnika,
– stimulacija kreativnosti dece i mladih,
– podsticanje uključivanja i kreativnosti osoba s posebnim potrebama,
– visok kvalitet projekata koji reprezentuju kulturnu scenu Grada na međunarodnom planu i inostranoj kulturnoj sceni,
– obuhvatanje više učesnika u realizaciji projekta,
– obeležavanje jubileja iz umetničke baštine i savremenog stvaralaštva,
– doprinos obogaćivanju turističke ponude Grada,
– dosadašnje iskustvo u realizaciji projekata.

PRIJAVA I POTREBNA DOКUMENTACIJA

Prijave na konkurs se podnose na posebnom prijavnom obrascu koji je sastavni deo konkursne dokumentacije i koji je objavljen na zvaničnoj internet stranici Grada Sremska Mitrovica www.sremskamitrovica.rs u delu КONКURSI.

Pod potpunom prijavom podrazumeva se:
– uredno popunjen obrazac prijave, potpisan od strane ovlašenog lica za zastupanje i overen pečatom udruženja,
– detaljan opis projekta,
– detaljno razrađen budžet projekta,
– podaci o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora projekta.

PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti u gradskom Uslužnom centru ili poštom na adresu:
Gradska uprava za kulturu, sport i omladinu,
Ul. Svetog Dimitrija br. 13
22000 Sremska Mitrovica
sa naznakom „КONКURSI – Dotacije udruženjima građana iz oblasti kulture“, NE OTVARATI PRE ZVANIČNOG OTVARANJA PRIJAVA“.

Кonkurs traje trideset dana računajući od dana objavljivanja u štampi i na zvaničnom sajtu Grada Sremska Mitrovica odnosno do 04.05.2018. godine.

Dodatne informacije u vezi sa učestvovanjem na Кonkursu se mogu dobiti na broj telefona 022/215-2117, svaki radni dan u vremenu od 07.00 do 15.00 časova.

Više informacija na zvaničnom sajtu Grada Sremska Mitrovica.

You may also like