Pokretanje sudskih sporova od sada i preko aplikacije

Ministarstvo pravde uvelo je aplikaciju “eSUD”, koja advokatima i građanima omogućava da elektronski pokreću upravni spor, kao i da sve podneske sa sudom razmenjuju preko veb aplikacije, pod uslovom da imaju elektronski potpis, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović.

Kako se navodi u saopštenju, ministarka je dodala da korišćenje aplikacije nije obavezno, već da predstavlja pilot projekat koji je počeo od Upravnog suda.

Od januara će se aplikacija proširiti na privredne sudove, jer upravo su privredni subjekti ti koji danas najčešće koriste sertifikovane elektronske potpise, koji su preduslov da bi se ova aplikacija mogla koristiti. kazala je Kuburović.
Aplikacija je počela sa radom u Upravnom sudu, koji je izuzetno opterećen sud, u kome na godišnjem nivou ima na desetine hiljada predmeta u radu i gde je uspostavljanje suđenja u razumnom roku od izuzetnog značaja. Kuburović je rekla da aplikacija omogućava da stranke u postupku, ukoliko nisu na adresi prebivališta, ili se nalaze u inostranstvu, koriste aplikaciju i blagovremeno dostave odgovarajuće podneske sudu.

Primenom aplikacije “eSUD”, stranke su obavezi da odlaze u sud samo u slučaju održavanja ročišta.

Izvor: Beta

You May Also Like