Održana javna prezentacija dva za Srem važna prostorna plana

Sremska Mitrovica – U decembru 2017. godine, Skupština AP Vojvodine usvojila je dva prostorna plana od izuetnog značaja za regionalni razvoj Srema u pitanju su Prostorni plan područja posebne namene regionalnog sistema navodnjavanja Srema i Prostorni plan područja posebne namene regionalnog sistema vodosnabdevanja „Istočni Srem“ čija javna prezentacija je održana danas u Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici.

Navedeni prostorni planovi sadrže važne informacije o principima, konceptu i ciljevima prostornog razvoja Srema za navedene infrastrukturne sisteme, kao i pravila građenja sa programom implementacije koji obuhvata prioritetne projekte, institucionalni okvir i predviđenu dalju razradu ovih planova.
Naručilac izrade prostornih planova bila je Pokrajinska vlada sa nosiocem – Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, i obrađivačem – JP “Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad. Inicijator izrade bila je Regionalna razvojna agencija Srem izradom Generalnih projekata i prethodnih studija opravdanosti za navedene infrastrukturne sisteme.

Takođe, na javnoj prezentaciji predstavljen je i koncept buduće izrade Prostornog plana područja posebne namene zaštite sliva reke Save izgradnjom komunalne infrastrukture prečišćavanja otpadnih voda u Sremu. Predlog za izradu ovog Prostornog plana usvojen je od strane Skupštine AP Vojvodine u martu 2018. godine.

Javna prezentacija održana je u okviru projekta Jačanje kapaciteta u pripremi i sprovođenju regionalnih infrastrukturnih projekata opština Sremskog okruga koji finansira Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju o lokalnu samoupravu, a sprovodi RRA Srem.

Na javnoj prezentaciji su prisustvovali predstavnici pokrajinskih sekretarijata, predstavnici svih sremskih opština, javnih preduzeća od interesa, Zavod za urbanizam Vojvodine, Vodoprivredni institut „Jaroslav Černi“ itd.

Dragana Domčić, pomoćnik direktora Javnog preduzeća „Zavod za urbanizam Vojvodine“, kratko je objasnila od kakvog su značaja navedeni planovi za stanovnike Srema.

You May Also Like