Održan seminar o reproduktivnom zdravlju

Sremska Mitrovica – Prepoznajući činjenicu da se Republika Srbija poslednjih decenija suočava sa kompleksinm demografskim problemima koji se manifestuju stalnim smanjenjem ukupnog broja stanovnika, padom nataliteta, porastom prosečne starosti stanovništva, koncentracijom stanovništva u urbanim sredinama i migracionim procesima, kao i sa dominantno konzervativnom kontrolom rađanja i rizičnim seksualnim ponašanjem stanovništva, Institut za javno zdravlje Srbije u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Sremska Mitrovica danas u Gradskoj kući organizovali su seminar, odnosno edukaciju zdravstvenih radnika iz domova zdravlja, kao i svih drugih partnera iz lokalne zajednice u Sremskom okrugu.

Predstavnici Instituta „Dr Milan Jovanović Batut“ upoznali su prisutne učesnike sa osnovnim informacijama o postojećoj zakonskoj regulativi, stanju seksualnog reporduktivnog zdravlja stanovništva, kao i sa osnovnim načelima Nacionalnog programa očuvanja i unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja građana Republike Srbije.

„Sremska Mitrovica je danas domaćin jednog edukativnog, vrlo zanimljivog i za stanovništvo Srbije značajnog seminara. Grad i uprava na čijem sam čelu će i u narednom periodu sprovoditi i podržavati slične seminare i predavanja“, rekao je kratko načelnik Gradske uprave za zdravstvenu i socijalnu zaštitu Vojslav Mirnić.

Seminar je imao za cilj da se razvije set indikatora, koji če sadržati obrazac izveštavanja o realizovanim aktivnostima iz oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a koji će se iplementirati u drugoj polovini godine.

„Na ovom seminaru treba da pokažemo da je multisektorijalnost i multidisciplinarnost u oblasti promocije zdravlja jako važna. Zajedničkim snagama i aktivnostima moramo da pristupimo problemu reproduktivnog zdravlja, rizičnog ponašanja naših mladih iako mi svakodnevno održavamo predavanja po našim školama i edukujemo ciljnu populacionu grupu, u narednom periodu sve te aktivnosti će se intenzivirati“, rekla je dr Branka Malbašić, pomoćnik direktora za medicinska pitana Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica.

Seminaru su prisustvovali predijatri, ginekolozi, koordinatori zdravstveno vaspitnog rada, predstavnici polivalentnih patronažnih službi, Crvenog krtsa, nevladnih organizacija, saveta za zdravlje Sremskog okruga.

You May Also Like