Kroz saradnju do posla

Sremska Mitrovica – Uprava za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, a ispred Grada Sremska Mitrovica nedavno je potpisala memorandum i sporazumevanju zahvaljujući kojem će posao dobiti nekoliko pripadnika Romske nacionalne manjine.

Memorandum je potpisan sa nevladinom nemačkom organizacijom Help-Hilfe zur Selbsthilfe e.V, a odnosi se kako na zapošljavanje pripadnika romske nacionalne manjine, tako i socijalno ugroženog stanovništva.

Posao će zahvaljujući ovom memorandumu tokom 2018. godine dobiti osam osoba, četiri osobe sa završenom samo osnovnom školom, a četiri sa srednjoškolskim obrazovanjem.

Realizacija projekta, odnosno zapošljavanje očekuje se sredinom godine. Osobe sa srednjom stručnom spremom posao će dobiti na šest meseci, dok će osobe sa osnovnom školom raditi tri meseca duže.

Poslodavci koi budu učestvovali u projektu imaće određene olakšice, međutim neće biti u obavezi da nakon isteka šestog, odnosno devetog meseca produže ugovore sa zaposlenim licima.

You May Also Like