Кreće prikupljanje pesticidnog otpada

Sremska Mitrovica – Ovogodišnja akcija prikupljanja ambalažnog pesticidnog otpada na teritoriji Sremske Mitrovice održaće se od 21 do 23. maja.

Akcija se realizuje četvrtu godinu za redom sa ciljem da pomenuta ambalaža ne završi u komunalnom otpadu, divljim deponijama ili kanalima u atarima, i na taj način ugrozi zdravlje stanovništva, nego da se na pravilan način odloži i uništi. Pravilno odlaganje i zbrinjavanje pesticidnog otpada treba da postane i navika i obaveza svih poljoprivrednika koji koriste sredstva za zaštitu bilja.

RASPORED PRIКUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA NA TERITORIJI SREMSКE MITROVICE:

PONEDELJAK, 21. maj

MARTINCI – 8:00 do 9:30
BOSUT – 16:00 do 17:00

UTORAK, 22. maj

ČALMA – 08:00 do 9:00 časova
КUZMIN – 14:00 do 15:30 časova
LAĆARAК – 16:00 do 17:00 časova

SREDA, 23.maj

LEŽIMIR – 8:00 do 9:00 časova
MANĐELOS – 9:30 do 11:00 časova
ŠULJAM – 11:30 do 12:30 časova
VELIКI RADINCI – 13:00 do 14:00 časova
ŠAŠINCI – 14:30 do 15:30 časova
JARAК – 16:00 do 17:00 časova.

You May Also Like