Konkurs za nevladine organizacije

Sremska Mitrovica – Gradska uprava za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove u sredu, 7. marta raspisala je javni Кonkurs za dodelu sredstava nevladinim organizacijama odnosno udruženjima građana sa područja grada Sremska Mitrovica, u cilju pomoći i podsticaja za dalji rad, razvoj i afirmaciju aktivnosti NVO iz oblasti zaštite životinjskog sveta.

Ukupno predviđena budžetska sredstva za konkurs su 1,8 miliona dinara

Pravo na dobijanje i korišćenje dotacija po ovom javnom pozivu imaju sve NVO čije je sedište i koji registrovanu delatnost obavljaju na teritoriji grada Sremska Mitrovica, koje su direktno odgovorne za pripremu i realizaciju programa kojim konkurišu, koje planiraju realizaciju svojih programa tokom 2018. godine, a prednost u sticanju ovog prava imaće NVO koje zadovoljavaju sledeće programske kriterijume:
– ostvaruju konkretne programe iz oblasti zaštite životinjskog sveta, –
– predloženim programima podstiču i afirmišu humano ophođenje prema napuštenim domaćim životinjama, kroz programe posebno stimulišu ovaj vid aktivizma;
– predloženim programima doprinose podizanju uslova iz oblasti zaštite životinjskog sveta;
– kroz aktivnosti edukuju građane, promovišu odgovorno vlasništvo i organizaciju udomljavanja napuštenih životinja i doprinose da građani bolje razumeju problem napuštenih životinja;
– jačaju kapacitete nevladinog sektora u oblasti bezbednosti i ljudi i životinja;
– jačaju masovnost, mobilnost i informisanje u oblasti zaštite životinjskog sveta;
– svojim programima podstiču volonterizam u oblasti zaštite životinjskog sveta;
– stvaraju uslove za razvoj volonterske delatnosti.

Obrasce Prijave na konkurs – NVO – mogu preuzeti na zvaničnom sajtu grada OVDE.

Кonkurs traje do 21. marta 2018. godine.

Dodatne informacije u vezi sa učestvovanjem na Кonkursu se mogu dobiti na broj telefona 022/618-265, svaki radni dan u vremenu od 07.00 do 15.00 časova.

You May Also Like