Sremska Mitrovica – U Osnovnoj školi „Jovan Popović“ danas su pripadnici Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici u okviru projekta „Osnovi bezbednosti dece“ održali edukativno predavanje o bezbednom korišćenju interneta i društvenih mreža.

Predavanje je bilo namenjeno učenicima četvrtog i šestog razreda, a isto će se realizovati u svim osnovnim školama na teritoriji Sremske Mitrovice, odnosno Srema.

Dejan Korica, inspektor u Policijskoj upravi u Sremskoj Mitrovici i današnji predavač kratko je rekao da je oblast bezbednosti dece na internetu izuzetno bitna, jer je internet sve dostupniji mlađim populacijama koje opet ne razmišljaju puno o posledicama svojih postupaka.

Prema njegovim rečima cilj današnjeg predavanja je da se deca upoznaju sa svim opasnostima koje vrebaju na internetu i načinima kako bezbedno isti da koriste, koje podatke treba da izbegavaju da dele sa ostalim korisnicima intereneta i generalno kako da zaštite svoju privatnost.

On je istakao da najveća opasnost preti na društvenim mrežama, na kojima deca najviše i dele svoje lične podatke, fotografije, video zapise i na taj način omogućavaju velikom broju ljudi da do istih dođe.

Korica je objasnio i da se na internetu sve češće vrše krivična dela i da se težina tih dela kreće od onih lakših, pa sve do teških sa elementima napada na života i telo.

„Da se tako izrazim, „nateraćemo“ decu da razmišljaju o nekim stvarima o kojima do sada nisu razmišljala, predavanje je vrlo konstruktivno, deci dajemo plastične primere šta sve može da se desi kada oni nešto rade na internetu, koje su to posledice i generalno kojim opasnostima se izlažu“, rekao je Korica.

Direktor škole „Jovan Popović“ Slobodan Stoiljković kratko je potvrdio da je današnje predavanje izuzetno bitno i da škola na čijem je čelu uvek i rado ičestvuje u svim akcijama koje utiču na povećanje stepena bezbednosti učenika kojih je u ovom trenutku u pomenutoj školi negde oko 800.

Projekat „Osnovi bezbednosti dece“ od početka ove školske godine zajedno realizuju Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici je ove školske godine, u saradnji sa školskim upravama na području Srema, počela realizaciju preventivnog projekta za učenike osnovnih škola, „Osnovi bezbednosti dece“.

Protokol o saradnji i realizaciji ovog Projekta Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potpisali su ministri dr Nebojša Stefanović i Mladen Šarčević. Projekat se realizuje u svim osnovnim školama u Republici Srbiji. Ciljne grupe su učenici četvrtog i šestog razreda osnovnih škola.

Cilj Projekta je edukacija učenika o postojanju i vrstama bezbednosnih rizika, načinima zaštite i unapređenju bezbednosne kulture.

Projekat se realizuje u svim osnovnim školama na području Srema kroz časove odeljenske zajednice. Nastavu realizuju pripadnici Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici koji poseduju znanja i veštine iz oblasti koje se izučavaju i koji su obučeni za rad sa decom i mladima.
Predviđene teme su:
– Bezbedno učešće u saobraćaju,
– Policija u službi građana,
– Nasilje kao negativna društvena pojava,
– Prevencija i zaštita dece od zloupotrebe opojnih droga i alkohola,
– Bezbedno korišćenje interneta i društvenih mreža,
– Prevencija i zaštita dece od trgovine ljudima,
– Zaštita od požara i
– Zaštita od tehničko-tehnoloških opasnosti i prirodnih nepogoda.

U okviru Projekta, Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici i Uprava za obrazovanje Grada Sremska Mitrovica raspisale su zajednički, osmi po redu literarno-likovni konkurs čiji je cilj, da deca pokažu svoju kreativnost i da im se na popularan način približe ozbiljne bezbednosne teme.

U okviru projekta „Osnovi bezbednosti dece“ od početka ove školske godine pa do sada, održano je ukupno 1.745 predavanja u 48 škola na području Srema. Predavanjima je obuhvaćeno 13.787 učenika četvrtog i 14.219 učenika šestog razreda.

Na području grada Sremska Mitrovica održano je 441 predavanje u devet škola kojima je obuhvaćeno 3452 učenika četvrtog i 3743 učenika šestog razreda.

Možda Vam se svidi i