Donacija Fondacije Ane i Vlade Divac

Sremska Mitrovica – Putem konkursa „Da rastemo srećni“ koji je raspisala Fondacija Ana i Vlade Divac u partnerstvu sa NCR fondacijom Škola
za osnovno i srednje obrazovanje „Radivoj Popović” iz Sremske Mitrovice obezbedila je digitalni logopedski set.

Set je uručen danas u prisustvu predstavnika Fondacije, škole, lokalne samouprave, kao i učenika.

Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Radivoj Popović” je jedna od šest izabranih škola koje su opremljene putem konkursa, a ukupna vrednost donacije iznosi 350.000 dinara.

„Škola broji stotinak učenika, nižih i viših razreda, a pokriva teritoriju Sremske Mitrovice, Šida i Rume. Škola ima i svoj izdvojeni objekat, a to je takozvani dnevni boravak za decu, omladinu i odrasla lica sa smetnjama u razvoju i invaliditetima. Pored toga, škola pruža dodatnu podršku redovnim školama i digitalni logopedski set koji smo dobili je velika pomoć i biće od velike koristi za našu ustanovu. Zahvaljujem se Fonaciji Ane i Vlade Divac, kao i NCR fondaciji u svoje ime i u ime sve naše deca kojima će set koristiti“, rekao je Negovan Nikolić, direktor škole „Radivoj Popović”.

U ime lokalne samouprave na donaciji se zahvalila Svetlana Milovanović, zamenica gradonačelnika Sremske Mitrovice.

O FONDACIJI „Ana i Vlade Divac“

Fondacija „Ana i Vlade Divac“ osnovana je 2007. godine, kako bi pomogla građanima, posebno izbeglim i raseljenim licima, u rešavanju njihovih životnih i egzistencijalnih problema.
Misija Fondacije je obezbeđivanje kvalitetnog života ranjivih grupa i njihovo integrisanje u lokalnu i širu zajednicu jačanjem ravnopravnosti, solidarnosti i tolerancije u društvu.
Fondacija je posvećena pružanju humanitarne pomoći, ekonomskom osnaživanju i podsticanju zapošljavanja, razvoju demokratije i podršci lokalnim zajednicama, te razvoju filantropije u društvu. Zahvaljujući podršci preko 650.000 pojedinaca, 680 kompanija i 82 organizacije, Fondacija je u toku svog desetogodišnjeg rada prikupila više od 15 miliona dolara i obezbedila pomoć za preko 640.000 ljudi. Detalji o Fondaciji i projektima dostupni su na divac.com.

O NCR fondaciji

NCR fondacija je osnovana 1953. godine sa ciljem da podrži projekte lokalnih zajednica u kojima NCR korporacija posluje, a koji su u skladu sa misijom fondacije. Kako je NCR korporacija postala lider u primeni omni-channel rešenja koja omogućavaju korisnicima da lako i brzo obavljaju svakodnevne transakcije, NCR fondacija je formirala svoju strategiju donacija, čiji je osnovni cilj da pruži podršku ljudima da pomognu sami sebi. NCR fondacija odobrava strateške donacije neprofitnim partnerima čija su zalaganja u skladu sa filozofijom korporacije, uključujući i globalne donacije preko međunarodnih neprofitnih agencija sa sedištem u SAD.

NCR fondacija je usredsređena na programe za podršku obrazovanju, opštem zdravlju i osobama sa smetnjama u razvoju.

You May Also Like