Sremska Mitrovica – Tradicionalno svakog 15. januara Udruženje vozača iz Sremske Mitrovice se okuplja da obeleži svoj dan.

Ovog puta to su učinila mesna udruženja vozača – 29. novembar i Nikola Tesla sa svojim predsednicima Mirkom Vukošićem i Čedom Ožegovićem.

Upravni odbori pomenutih mesnih udruženja su današnji dan iskoristili i obišli svoje punktove gde su vozači bili na polaznim stanicama i to:
– hitnu pomoć
– autobusku stanicu
– vatrogasnu jedinicu

Nevedene delegacije su vozače su tom prilikom podsetili na višedecenijsko obeležavanje 15. januara i podelili im prigodne pokolone među kojima se nalazio i kodeks primerenog vozača, a zatim im poželeli srećan rad i bezbednu vožnju na čemu su im se vozači zahvalili.

Kodeks vozača:
1. Primenjivaću saobraćajne propise i pravila,
2. Upravljaću vozilom samo ako je tehnički ispravno,
3. Nikada neću upravljati vozilom pod uticajem alkohola,
4. Prilagodiću način i brzinu vožnje uslovima saobraćaja,
5. Na vreme ću signalizirati šta nameravam,
6. Neću voziti suviše brzo i sporo,
7. Neću nepravilno: preticati, mimoilaziti i skretati,
8. Pomoćiću vozačima koji su u nevolji,
9. Sarađivaću sa organima saobraćajne kontrole,
10. Naročito biću pažljiv prema deci i starima,
11. Svojim ponašanjem uticaću pozitivno na ostale učesnike u saobaćaju,
12. Redovno ću stečeno znanje obnavljati i proširivati novim.

You may also like