Dan otvorenih vrata na arheološkom lokalitetu „Glac”

Sremska Mitrovica – Arheološki lokalitet Glac, u blizini Sremske Mitrovice protekle subote otvorio je svoja vrata za sve zainteresovane posetioce, među kojima su se našli i predstavnici lokalne samouprave na čelu sa gradonačelnikom Vladimirom Sanaderom.

Posetioci su imali priliku da čuju prezentaciju o istoriji Sirmijuma i lokaliteta, pogledaju nalaze, posete lokalitet i upoznaju tim stručnjaka i studenata koji na njemu marljivo rade, kao i da pogledaju kratke filmove koji prate prošlogodišnju i tekuću arheološku kampanju.

Projekat „Glac” podrazumeva arheološko iskopavanje, naučnu interpretaciju i konzervaciju, kao i osnivanje škole arheologije u kojoj će biti obučavani srpski, australijski i drugi inostrani studenti i đaci.

Krajnji cilj projekta je da se predstavi bogatstvo antičkog nasleđa na ovom prostoru, podigne svest o važnosti očuvanja kulturne baštine i podrži turistički i ekonomski razvoj lokalne zajednice.

Ovaj projekat se odvija u saradnji Univerziteta u Sidneju i Arheološkog instituta u Beogradu. Partneri na projektu su Muzej Srema i Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremske Mitrovice, a isti je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Ambasade Australije u Beogradu i Grada Sremska Mitrovica.

Prema rečima gradonačelnik Sanadera zbog lokaliteta na Glacu Sremska Mitrovica će postati prepoznatljivija u svetu nego što je do sada bila.

Lokalitet Glac poznat je više od 100 godina, još krajem XIX veka na imanju Petra Glaca (Peter Glatz), po kojem je nalazište i dobilo ime, pronađeni su ostaci nekoliko građevina. Iskopavanjima koja su kasnije usledila otkriveni su mozaici i zidni ukrasi na činjeni od skupocenih vrsta kamena. Geofizičkom metodom 2014. godine je utvrđeno da se ostaci antičke arhitekture prostiru na površini od čak četiri hektara.

Dr Stefan Pop Lazić naučni saradnik Arheološkog instituta iz Beograda i korukovodilac Projekta „Glac” kaže da je ovo početak jednog dugogodišnjeg projekta areholoških istraživanja na teritoriji Sirmijuma.

Nalazište je udaljeno oko četiri kilometra od nekadašnjeg Sirmijuma, koji je krajem III i u IV veku bio jedna od četiri prestonice Rimskog carstva. U Sirmijumu i neposrednoj okolini rođeno je deset rimskih careva. U spisima o rimskim vladarima De Caesaribus, kojise najčešće pripisuju Aureliju Viktoru navodi se da je car Maksimijan podigao palatu nedaleko od Sirmijuma, gde su njegovi roditelji živeli i radili kao nadničari. Na tragu ovog podatka i otkrićem luksuznih vrsta kamena na lokalitetu Glac, arheolozi su došli do pretpostavke da se upravo na ovom mestu nalazila palata cara Maksimijana Herkulija.

Prof. dr Ričard Majls rekao je da se iskopavanja vrše bez problema i da je saradnja sa svim učesnicima u projektu sjajna. Ono što su do sada pronašli na lokalitetu, prema negovim rečima, premašilo je očekivanja.

Na prostoru današnje Srbije rođeno je osam na estrimskih careva. Trojica su naovom tlu podigli palate: Galerije u Romulijani, Maksimin Daja u Šarkamenu i Konstantin na Medijani. Da li Glac krije još jednu carsku palatu pokazaće ovo australijsko-srpsko istraživanje.

You May Also Like