Donacija vredna 10 hiljada evra uručena je opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici. Reč je o aparatima za lečenje najmlađih pacijenata, na dečjem odeljenju. …
Tu vrednu donaciju sremskomitrovačkoj bolnici omogućila je humanitarna organizacija iz Kanade.

Dečije odeljenje dobilo je pacijent monitor, koji će značajno doprineti praćenju vitalnih funkcija kod najtežih pacijenata, zatim dve infuzione pumpe ( sofisticirana oprema koja podrazumeva precizno plasiranje i doziranje rastvora, lekova i hranjivih materija), EKG aparat uz pomoć kojeg se pristupa savremenoj dijagnostici u smislu praćenja i lečenja najtežih bolesti koje su na žalost u porastu i holter krvnog pritiska, kojeg bolnica do sada nije imala a koji će jasno, 24 sata, pratiti krvni pritisak mladih sa hipertenzijom.

Tanjug – RTV

You may also like