Bolnica traži radnika

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za popunjavanje jednog slobodnog mesta.

Oglas je rapisan za radno mesto:

1. Pomoćni radnik – Odeljenje ishrane bolesnika – Služba za tehničke poslove, na određeno vreme do 6 meseci, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilaca 1.

Uslovi: Završena osnovna škola, položen kurs iz higijene životnih namirnica (I stepen stručne spreme).

Кao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave:

– Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
– Fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
– Fotokopija važeće lične karte,
– Dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom

Oglas traje od 12.6.2018. do 19.6.2018.

Više informacija na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

You May Also Like