Zakazana XVI sednica Skupštine grada

Sremska Mitrovica – U petak, 4. avgusta u sali I skupštine Grada Sremska Mitrovica sa početkom u 10,00 časova održaće se XVI sednica Skupštine Grada.

Na dnevnom redu sednica naći će se:
1. Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Grada Sremska Mitrovica za period 01.01-30.06.2017.
2. Predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije radne zone „Kija-inox“ na Manđeloškom putu, Grad Sremska Mitrovica
3. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica
4. Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o pravima Građana u oblasti socijalne zaštite na teritoriji Grada Sremska Mitrovica
5. Predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke o osnivanju turističke organizacije Grada Sremska Mitrovica
6. Odluke nadzornih Odbora javnih preduzeća o usvajanju srednjoročnog i dugoročnog plana poslovne strategije i razvoja javnih preduzeća i to:
– JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica
– JKP „Toplifikacija“ Sremska Mitrovica
– JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica
– JKP „Srem-mačva“ Šabac
– JKP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica
– JKP „Urbanizam“ Sremska Mitrovica
7. Izmene plana i programa poslovanja za 2017. godinu budžetskih korisnika iz oblasti kulture, sporta i turizma i to:

– Biblioteka „Gligorije Vozarović“
– Galerija „Lazar Vozarević“
– Zavod za zaštitu spomenika kulture
– Istorijski arhiv „Srem“
– Muzej „Srema“
– Pozorište „Dobrica Milutinović“
– PSC „Pinki“
– Turistička organizacija grada
– Ustanova za negovanje kulture „Srem“
– Ustanova “Atletski stadion“
– Centar za kulturu „Sirmijumart“
8. Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem za 2016. godinu JKP „Srem-Mačva“ Šabac
9. Predlog zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu prenosom prava javne svojine sa Republike Srbije na Grad Sremska Mitrovica, bez naknade
10. Predlog zaključka o otpisu duga prema subjektu privatizacije privredno društvo za građenje, remont i održavanje pruga ZGOP AD Novi Sad
11. Izbori i imenovanja

You May Also Like