Sremska Mitrovica – U sredu, 1. novembra u sali I skupštine Grada Sremska Mitrovica sa početkom u 10:00 časova održaće se XIX sednica Skupštine Grada.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1. Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Grada Sremska Mitrovica za period 01. 01. 2017. – 30. 09. 2017. godine,
2. Predlog odluke o donošenju Plana detaljne regulacije celine 2, istočnog dela Grada Sremska Mitrovica,
3. Predlog odluke o izradi Plana detaljne regulacije arheološkog placa „Glac“ K.O. Sremska Mitrovica,
4. Predlog odluke o pravu prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,
5. Izmene programa poslovanja JKP Regionalna deponija „Srem-Mačva“ Šabac za 2017. godinu,
6. Izmene i dopune programa poslovanja i finansijski plan PU „Pčelica“ Sremska Mitrovica za 2017. godinu,
7. Predlog zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu i otuđenje nepokretnosti iz javne svojine, neposrednom pogodbom, putem razmene, bez naknade sa Konjević Živkom iz Sremske Mitrovice,
8. Predlog zaključka o izmeni i dopuni zaključka o pokretanju postupka pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu prenosom, prava javne svojine sa Republike Srbije na Grad Sremska Mitrovica, bez naknade,
9. Izbori i imenovanja.

Možda Vam se svidi i