Sremska Mitrovica – U ponedeljak, 20. januara, sa početkom u 10:00 časova održaće se XII sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1. Predlog Odluke o merilima za utvrđivanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta,
2. Predlog Odluke o Gradskoj plaži,
3. Predlog Odluke o izmeni i dopuni statuta „Apoteke Sremska Mitrovica“,
4. Predlog Programa uređenja, otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica u 2017. godini,
5. Predlog Programa postavljanja manjih montažnih i drugih objekata na javnim površinama za 2017. godinu,
6. Predlog Programa poslovanja i plan javnih nabavki Preduzeća za održavanje puteva i ulica „Sirmijum put“ doo Sremska Mitrovica,
7. Predlog Programa unapređenja zdravstvene zaštite Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu,
8. Predlog Programa rada i razvoja „Apoteke Sremska Mitrovica“ i finansijski plan „Apoteke Sremska Mitrovica“ za 2017. godinu,
9. Plan rada i poslovanja doma zdravlja sremska mitrovica za 2017. godinu,
10. Predlog Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu,
11. Predlog pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacija,
12. Predlog Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti Sporta u Gradu Sremska Mitrovica,
13. Predlog rešenja o utvrđivanju prestanka prava korišćenja SIZ-a za predškolsko obrazovanje na objektu zgrade poslovnih usluga na adresi Zmaj Jovinoj broj 24 u Sremskoj Mitrovici,
14. Predlog rešenja o davanju na korišćenje objekta zgrade poslovnih usluga na adresi Zmaj Jovinoj broj 24 u Sremskoj Mitrovici JKP „Toplifikacija“ Sremska Mitrovica,
15. Predlog rešenja o formiranju ulice u K.O. Salaš Noćajski kao produžetak ulice Miloša Obilića u K.O. Mačvanska Mitrovica,
16. Izveštaj o izvršenju programa rada i razvoja „Apoteke Sremska Mitrovica“ za period januar – decembar 2016. godine,
17. Izveštaj o radu gradskog veća Grada Sremska Mitrovica za 2016. godinu
18. Izveštaj gradskih uprava i stručne službe Skupštine Srada za
2016. godinu i to:
– G.U. Za budžet i lokalni ekonomski razvoj
– G.U. Za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata
– G.U. Za opšte i zajedničke poslove
– G.U. Za infrastrukturu i imovinu
– G.U. Za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove
– G.U. Za zdravstvenu i socijalnu zaštitu
– G.U. Za kulturu, sport i omladinu
– G.U. Za obrazovanje
– G.U. Za poljoprivredu i zaštitu životne sredine
– stručna služba skupštine grada
19. Izbori i imenovanja.

Možda Vam se svidi i