Sremska Mitrovica – Trinesta po redu sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica održana je danas, a na dnevnom redu našao se i predlog Programa održavanja lokalnih puteva, ulica, javnih površina, održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, zimska služba za 2017. godinu koji je usvojen većinom glasova.

Za ovaj program iz budžeta Grada izdvojena su sredstva u visini od 36.200.000 dinara.

Prema rečima gradonačelnika Sremske Mitrovice izdvojena sredstva nisu ni blizu dovoljna za potrebe koje ima Grad sa svim svojim selima po tom pitanju, ali da će se razmatrati načini na koji se može doći do još sredstava koja bi se uložila u tu namenu.

„Mi smo ove godine odvojili nekih 36 miliona dinara za održavanje saobraćajnica što svakako nije dovoljno, tako da ćemo morati da se baziramo samo na prioritetne saobraćanice, odnosno rešavaćemo samo, da tako kažem, goruće probleme. Naravno pokušaćemo da u nekom narednom periodu sagledamo potrebe Grada za rekonstrukcijom saobraćajnica kako u samoj Mitrovici, tako i u selima, jer izdvojili 36 ili 100 miliona to je zaista nedovoljno da bi smo sve puteve koji stoje na teretu Grada uredili“, rekao je Sanader.

On je obasnio da će lokalna samouprava uzeti u razmatranje na koji način će isfinansirati mnogo veći obim radova na održavanju saobraćajnica, a kao moguća rešenja spomenuo je javno – privatno partnerstvo ili kreditna zaduživanja, a sve u zavisnosti od toga šta će nakon računice da se pokaže kao isplativije i efikasnije rešenje.

„Nadam da ćemo u naredih godinu – dve dana završiti taj proces i da ćemo u jednom momentu moći da kažemo da smo uradili više od sedamdeset odsto saobraćajnica koje Grad kontroliše“, dodao je Sanader.

Radovi na održavanju lokalnih puteva, ulica, javnih površina obuhvataju sledeće poslove: krpljenje udarnih rupa asfaltbetonom i rizlom, presvlačenje loših deonica, popravka betonskih trotoara i rigola, pročišćavanje putnih jarkova, nivelacija i nasipanje bankina, nabavka i deponovanje vertikalne saobraćajne signalizacije, popravka i nasipanje postojećeg kolovoza šljunkom, ugradnja i nabavka nedostajućih slivnih rešetki i poklopaca šahtova, održavanje nabavka i ugradnjai nedostajućih delova saobraćajne opreme kao i zimsku službu sa dežurstvima ljudi i mehanizacije kao i potrebnim intervencijama.
Sredstva predviđena 30.350.000,00 bez PDV-a.

Radovi održavanja horizontalne signalizacije obuhvataju obeležavanje: pešačkih prelaza, središnja ostrva; središnje linije širine 0.12 m; ivične linije; strelice; parking linije; oznaka P, TAКSI, BUS, ŠКOLA.
Sredstva predviđena su 3.500.000,00 bez PDV-a.

Radovi na održavanju vertikalne signalizacije obuhvata zamenu i dopunu postojeće saobraćajne signalizacije kao i postavljanje nove signalizacije u skladu sa novim Pravilnikom i važećim Standardima.
Sredstva predviđena ovim planom za vertikalnu saobraćajnu signalizaciju iznose 1.350.000,00 bez PDV-a.

Možda Vam se svidi i