Sremska Mitrovica – Danas je na gradskoj Skupštini doneta odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije radne zone logistički centar u Katastarskoj opštini Sremska Rača.

Plan je izrađen za potrebe investitora „Bo vest“ iz Beorada.

„Ovim planom detaljne regulacije predviđena je izgradnja objekata u funkciji saobraćaja u zoni bliskoj graničnom prelazu i ovaj objekat bi trebao da ima veliki značaj za protok robe, informacija i materijala na prostoru te granične zone“, rekla je Mirjana Vašut, direktorica JP „Urbanizam“.

Ono što će se dalje dešavati, obašnjava Vašut, to je da će plan danas usvojen biti predat investitoru, a naknadno će se na osnovu njega izrađivati urbanistički projekti arhitektonske razrade lokacije gde će se tačno odrediti gde će na kojoj parceli biti izgrađen kakav objekat i kako će se graditi infrastruktura.

„Ovaj plan detaljne regulacije je morao biti izrađen da bi se opredelio prostor u javnoj nameni gde će se izgraditi pristup, odnosno interna saobraćajnica da može uopšte da se dođe do parcela na kojima će se graditi ovi objekti“, obasnila je Vašut.

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Vladimir Sanader dodao je da je logistički centar Sremska Rača značajan i sa stanovišta zapošljavanja, te da se nada da će u tom centru zaposlenje naći nekolicina ljudi iz okolnih seoskih mesnih zajednica.

Foto: ilustracija

Možda Vam se svidi i