Video nadzor, panik tasteri i metal detektor u Centru za socijalni rad „Sava“

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Nedavno, za kratko vreme desila su se tri ubistva u centrima za socijalni rad, ti nemili događaji podstakli su nadležne da više pažnje usmere na bezbednost ovih ustanova. Stepen bezbednosti svakako će biti veći i u Centru za socijalni rad „Sava“ u Sremskoj Mitrovici koji je po ovom pitanju već uveo značajne promene.

Prema rečima direktora Centra Branislava Vukmira, možda teško za poverovati, ali Sremska Mitrovica je jedna od malobrojnih koja u svom Centru ima radnika obezbeđenja i video nadzor što mnogi centri u Srbiji na žalost nemaju.

„Kada govorimo o bezbednosti Centra postoji najpre treba napomenuti da na samom ulazu imamo pult za kojim je radnik obezbeđenja, video nadzor je do skoro bio ugrađen samo na ulazu, ali sada smo u saradnji sa lokalnom samoupravom Grada Sremska Mitrovica obezbedili nadzorne kamere i na spratu gde se rade predmeti nasilja, odnosno gde se saslušavaju žrtve. Prošle nedelje su ugrađeni i takozvani panik tasteri u svim kancelarijama gde se radi na predmetima nasilja, takođe u saradnji sa Gradom“, rekao je Vukmir i objasnio da pritiskanjem panik tastera se odmah aktivira radnik obezbeđenja, zatim centrala agencije koja obezbeđuje Centar, a oni potom pozivaju policiju i zajedno dolaze na lice mesta.

Što se tiče saradnje sa policijom, Vukmir naglašava da je ona zaista jako dobra i da pripadnici Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici u okviru svojih redovnih aktivnosti obilaze Centar.

Kada je govorio o viđanju roditelja sa decom u kontrolisanim uslovima Vukmir je objasnio da se posebna pažnja vodi o tome da ne dođe do susreta nasilnika sa žrtvom, što u velikoj meri umanjuje šanse da dođe do nekog incidenta u Centru.

Takođe, u narednom periodu nasilnici će u centar dolaziti isključivo po pozivu i do kancelarija saradnika koji rade na njihovom slučaju će ići uz prisustvo radnika obezbeđanja.

„Sve što radimo je u preventivne svrhe, do sada nismo imali većih problema, svi slučajevi koje smo imali završavali su se na verbalnom nivou, ali i to je delom zato što je obezbeđenje odmah reagovalo, kao i stručni saradnici, pa nije došla do eskalacije sukoba. Mogu da kažem da prisustvo policije takođe dosta psihološki deluje na potencijalnog napadača, zajedno sa video nadzorom i radnikom obezbeđenja koji će će dobiti i ručni metal detektor“, priča dalje Vukmir.

Prema njegovim rečima dužnost direktora Centra za socijalni rad „Sava“ relativno kratko obavlja, ali je po svom postavljenju na tu funkciju primetio da postoje neki propusti u obezbeđenju.

„Skoro odmah kako sam stupio na mesto direktora Centra počeo sam da vodlim neke pregovore o povećanju bezbednosti ustanove i iskreno mogu da kažem, da su događaji nedavno odigrani u centrima za socijalni rad samo ubrzali naše planove“, rekao je Vukmir.

On se kratko osvrnuo i nabezbednost Sigurne kuće u Sremskoj Mitrovici u kojoj su trenutno smeštene tri žrtve nasilja.

„Sigurna kuća je pokrivena video nadzorom i za sada tamo nije bilo nikakvih problema, ali svakako se radi na tome da i tamo postavimo jednog radnika obezbeđenja“, rekao je Vukmir.

Prema podacima koje je on izneo u prvoj polovini 2017. godine bilo je 110 prijava nasilja.

Možda Vam se svidi i