Usvojen izveštaj o radu Gradskog pravobranilaštva

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – U toku 2016. godine Gradsko pravobranilaštvo je imalo ukupno u radu 1.157 predmeta od kojih je rešeno 1.010, dok je nerešeno ostalo 147 predmeta, navodi se u izveštaju o radu ovog organa koji je usvojen na XIII sednici Skupštine Grada.

Od 158 parničnih predmeta prošle godine je pravnosnažnim sudskim odlukama rešeno 96, dok je 62 predmeta ostalo nerešeno i ovi postupci su još uvek u toku. Gradsko pravobranilaštvo je, kako se navodi u izveštaju o radu za 2016. godinu, učestvovalo kao zakonski zastupnik ili po ovlašćenju na 385 ročišta pred nadležnim sudovima.

U 2016. godini u radu je bilo ukupno 670 vanparnična predmeta od kojih je rešeno 656, dok je 14 ostalo nerešeno i ti postupci su u toku.

U 2016. godini u radu je bilo ukupno i 103 upravna predmeta od kojih je rešeno 57, dok na rešavanju 46 predmeta od kojih se najveći broj odnosi na postupke koji se vode pred Agencijom za restituciju Republike Srbije još radi.

U oblasti krivičnog postupka (adhezioni), u radu je 1 predmet, u kom Grad Sremska Mitrovica ima svojstvo oštećenog. Takođe i taj postupak je još uvek u toku.

Prošle godine u radu je bilo ukupno 10 izvršnih predmeta i svi postupci su okončani.

Gradsko pravobranilaštvo e i u toku 2016. godine davalo mesnim zajednicama, školama i drugim ustanovama, kao i javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Sremska Mitrovica na njihov zahtev pravna mišljenja i pravne savete vezano za razna pitanja. Na davanju pravnog mišljenja ovo pravobranilaštvo je postupalo u 62 predmeta, od kojih je 49 rešeno, odnosno dato mišljenje, dok je 13 nerešeno i ovi predmeti su u radu.

U postupku iniciranja rasprava o pojedinim pravnim pitanjima i davanja informacija ukupno je bilo 51 predmet, od kojih su svi rešeni svi su rešeni.

Možda Vam se svidi i