Umrežavanje, razmene i unapređenje iskustva u omladinskom aktivizmu

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Prva konferencija u okviru projekta „Omladinski aktivnizam o održivom upravljanju i očuvanju biodiverziteta u ABDA regionu Drina-Sava” održana je u Priboju uz podršku SWG RRD.

Učesnike na konferencii pored predstavnika donatora i organizatora pozdravio je i načelnik opštene Lopare dr Rado Savić i poželeo im uspešan rad i da konferencija bude samo početak dobre saradnje.

EKO-Leonardo je u partnerstvu sa Ruralanim centrom Sova aplicirao na poziv SWG i dobio podršku kroz aktivnost “ljudi-ljudima” 2P2 u okviru projekta „Podrška regionalnoj saradnji i izbalansiranom teritorijalnom razvoju zemalja Zapadnog Balkana u procesu približavanja evropskim integracijama” za inicijativu “Omladinski aktivnizam u održivom upravljanju biodiverzitetom ADBA regiona”.

Cilj projekta je umrežavanje, razmene i unapređenje iskustva u omladinskom aktivizmu u zaštiti biodiverziteta regiona Drina Sava. Sama inciJativa je zamiŠljena u vidu radionica u kojoj će biti ukljuceni ucenici osnovnih i srednjih skola sa fokusom na edukaciju mladih i pokazivanja primera dobrih praksi u upravljanju i monitoring biodiverziteta.

Aktivnosti su organizovanje na dve konferencije, prve u Loparama na kojima će akcenat biti dobri primeri prakse u upravljanju zaštićenim prirodnim dobrima i završne u Sremskoj Mitrovici na kojoj će akcenat biti na edukaciji mladih i razmena iskustva u ruralnom razvoju i upravljanju biodiverzitetom.

Ruralni centar Sova je organizovao delegaciju od 14 učesnika iz Sremske Mitrovice iz omladinaca gimnazije, podmlatka ruralnog centra sova, civalnog i privatnog sektora i uzeo aktivno učešće na konferenciji.

Tok konferencije bio je podeljen u dva dela u prvom u kom su prezentovani dobri primeri prakse omladinskog aktivnizama u zaštiti biodiverziteta i načina uključivanja omladinaca (od međunarodnog popisa ptica močvarica, preko proleće uživo, obeleažavanja ekoloških datuma, vikenda posmtranja ptica do učešća na međunarondim kampova), dobrih primera prakse upravljanja zaštitćenim područjima u regionu i različitim upravljačima, do primera omladinskog aktivnizama u osnovim školama u Priboju i Loparama.

Drugi deo programa bio je posvećen zejedničkom radu na identifikaciji i pokušaju rešavanja zajedničkog problema. Mladi su identifikovali tri grupe problema, (ne)upravljanje otpadom, smanjenje zelenih površina i nebriga o psima lutalicaima.

Participativno smo se odlučili da se pozabavimo problematikom otpada i došli smo do razvoja projektne ideje odnosno do stadijuma: problematika upravljanje otpadom i cilj unapredjenje upravlajnja otpadmo i smanajnje otpada na zelenim površinana, metode, nakon zajedničkog sastanka porkenuti inicijativu i kampanju kako biti dovoljno glasan i uticijan na druge.

You may also like