TRIJAŽNI CENTAR U BOLNICI: Bolji uslovi, manje čekanja

Od strane Ozon
0 komentar

U Odeljenju za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja (Urgentni prijem) mitrovačke Opšte bolnice, zvanično je počeo sa radom Trijažni centar.

Urgentni prijem je mesto gde se primaju i zbrinjavaju pacijenti kojima je neophodna hitna medicinska pomoć. Tu se obavljaju pregledi pacijenata i konsultacije specijalista različitih medicinskih grana i u zavisnosti od stepena i težine povreda ili stanja, donose odluku o hospitalizaciji.

–Bolnički prijem je jedno mesto na koje pacijent prvo naiđe i ono je na neki način “ogledalo” svake bolnice. Kod nas se dugo nije ulagalo mnogo u njega, zbog nedostatka prostora i opreme. Pošto smo mi inače u procesu akreditacije, upravo se najviše primedbi odnosilo na bolnički prijem tako da smo tu dosta uradili. Urađene su neke prostorne promene, premestili smo Hitnu pomoć, tako da smo direktno spojili Ambulantu sa prostorijom za opservaciju pacijenata. Nabavljeni su monitori za svakog pacijenta i paravani kojima se pacijenti odvajaju. Nabavljen je kiseonik i ostali neophodni gasovi, defibrillator, mobilni respirator. Nešto opreme smo dobili od donator iz Velike Britanije u vidu kolica i kreveta. Sada to sve izgleda drugačije, rekao je dr Živko Vrcelj direktor Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Ovde se godišnje, u proseku, obavi oko 15 000 specijalističko-konsultativnih pregleda, a zbog sve većeg broja migranata koji se leče u našoj ustanovi, obim posla se svakodnevno uvećava. Zato sada ovde radi šest lekara, a u julu ove godine očekujemo dolazak lekara sa specijalizacije iz oblasti urgentne medicine, i 18 medicinskih sestara/tehničara, što svakako omogućava bolju organizaciju, naročito kada je reč o transportu pacijenata na tercijarni nivo zdravstvene zaštite.

-Sada smo dobili jedan prostor koji se sastoji od tri funkcionalne jedinice: ambulanta za reanimaciju, zatim ambulanta bolničkog prijema i treći deo, prostor namenjen za opservaciju pacijenata. Paralelno smo radili na organizacionim promenama kako bismo usaglasili rad na bolničkom prijemu i rad drugih specijalističkih službi, sve u cilju kvalitetnijeg zbrinjavanja pacijenata. Poboljšali smo i higijenske uslove,a imamo i prostoriju za izolaciju, rekla je prim.dr sci.med Ljiljana Stančetić Bačvanin pomoćnik direktora za Sektor zajedničkih medicinskih poslova.

shared via sirmiuminfo.rs image share

I prostorno i kadrovski , uz neophodnu aparaturu, Urgentni prijem danas ima gotovo sve mogućnosti da u najkraćem mogućem roku pruži kvalitetnu bolničku uslugu za hitna stanja i zato funkcionisanje Trijažnog centra pruža dodatni kvalitet u radu sa pacijentima.

-Novina u radu Odeljenja za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja je otvaranje Trijažnog centra. Od danas, svi pacijenti koji se jave na pregled na Odeljenje prvi kontakt će imati upravo sa zaposlenima u tom Centru. Tu će pacijenti biti kategorisani po hitnosti. Postoji pet redova hitnosti po najnovijem sistemu. Ovakav sistem će nam olakšati rad zbog velikog priliva pacijenata koji imamo,a smanjiće se i vreme čekanja, dodala je dr Kristina Pejić v.d.načelnice Odeljenja za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja.

Izvor: Sirmiuminfo.rs

You may also like