Sremska Mitrovica – U petak, 29. septembra u sali I skupštine Grada Sremska Mitrovica sa početkom u 10:00 časova održaće se XVIII sednica Skupštine Grada.

Na dnevnom redu sednica naći će se:

1. Predlog odluke o rebalansu budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu
2. Predlog izmene Kadrovskog plana za organa Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu,
3. Predlog Odluke o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog profesionalnog upravnika,
4. Druge izmene i dopune programa poslovanja JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica za 2017.godinu,
5. Godišnji plan rada Predškoslke ustanove „Pčelica“ Sremska Mitrovica za radnu 2017/2018 godinu,
6. Predlog rešenja o davanju na korišćenje objekta upisanog kao ostale zgrade na adresi Arsenija Čarnojevića 17v u Sremskoj Mitrovici,
7. Predlog rešenja o određivanju naziva ulice Vasa Kasapski,
8. Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Pčelica“ Sremska Mitrovica za radnu 2016/2017 godinu.
9. Predlog Odluкe o izmenama i dopunama Odluкe o maкsimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima кoji čine sistem javnog
seкtora Grada Sremsкa Mitrovica za 2017. godinu,
10. Predlog zaкljučкa o prihvatanju poкlona od privrednog društva „Tasmit SM“ doo iz Sremsкe Mitrovice
11. Izbori i imenovanja.

Možda Vam se svidi i