Sremska Mitrovica: Pola veka grba grada

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Ove godine navršilo se pola veka upotrebe aktuelnog likovnog rešenja za grb Grada Sremska Mitrovica.

On je u upotrebi od 1967. godine, odlukom koja je usvojila tadašnja Skupština. Nastao je na osnovu originalnog pečata iz 14. veka, a njegov sastav ima posebnu simboliku.

U početku bi grad koji leži na ostacima rimskog Sirmijuma i tvrđava koju čuva vojnih s kopljem, koji se prostirao na plodnom tlu Srema. Кroz njega protiče jedna reka. Ta reka je Sava.

Tu je štit na kome su tri humke, a jedna sa plamenom, simbol borbe i palih žrtava, simbol novog doba. To je grb Sremske Mitrovice, grada Svetog Dimitrija.

Istorija priča, ukidanjem Vojne granice i dobijanjem statusa slobodnog kraljevskog grada u okviru Austrougarske monarhije dobio je potpunu gradsku autonomiju.

1894. godine gradsko zastupništvo je odlučilo da Mitrovica kao grad treba da ima svoj grb i pečat.

I takav grb bio je u upotrebi gotovo jedan vek.

1967. godine zbog prilika koje je doneo veliki rat, zbog pomena velikih žrtava koje je ovaj prostor podneo, na grb su dodate humke.

Ukoliko se obrati pažnja ovaj grb može se videti na mnogim mestima. Na gradskoj kući, na javnim ustanovama, kulturnim, sportskim, na obrazovnim.

RTV

Možda Vam se svidi i