Udruženje proizvođača sredstava za zaštitu bilja – SECPA, u saradnji sa Poljoprivrednim stručnim službama Srema, tokom jula meseca, organizovaće prikupljanje otpadne ambalaže sredstava za zaštitu bilja na teritoriji Grada Sremska Mitrovica.
U utorak 13.juna, u mitrovačkoj Gradskoj kući, održan je sastanak sa predstavnicima seoskih mesnih zajednica, gde je predstavljen raspored preuzimanja ambalažnog otpada za 2017.godinu. Na važnost i značaj ove akcije ukazao je inženjer poljoprivrede Sava Popović, koordinator projekta.
RASPORED PRIKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA NA TERITORIJI SREMSKE MITROVICE:

10.jul

BOSUT – 15:00 do 17:00

11.jul

KUZMIN – 11:00 do 12:00
MARTINCI – 12:30 do 14:00
SREMSKA MITROVICA – 14:30 do 15:30

12.jul

LEŽIMIR – 8:00 do 9:00
MANĐELOS – 9:30 do 11:00
GRGUREVCI – 11:30 do 12:30
VELIKI RADINCI – 13:00 do 14:00
ŠAŠINCI – 14:30 do 15:30
JARAK – 16:00 do 17:00

Možda Vam se svidi i