Sremska Mitrovica – Danas je poslednji dan za podnošenje inicijativa za dodelu Novembarske nagrade i Plakete Grada Sremska Mitrovica.

Novembarska nagrada je gradsko priznanje, a dodeljuje se građanima svake druge godine počev od 2009. godine, u znak priznanja za značajna dostignuća u oblasti privrede, obrazovanja, zdravstva, nauke, kulture, sporta, kao i za poseban doprinos na afirmaciji grada.

Plaketa Grada dodeljuje se pravnim licima i građanima koji su se posebno istakli svojom delatnošću na humanitarnom, kulturnom i drugom planu. Nagrada podrazumeva uručenje diplome.

Inicijativu za dodelu ovih nagrada mogu da pokrenu preduzeća, ustanove, organizacije i građani.

Obrazložene pismene inicijative za dodelu Novembarske nagrade i Plakete Grada Sremska Mitrovica se podnose Komisiji za priznanja Skupštine grada Sremska Mitrovica, putem Gradske uprave za kulturu, sport i omladinu, zaključno sa današnjim danom.

Odluku o dodeli priznanja donosi Skupština grada Sremska Mitrovica, a na predlog Komisije.

Možda Vam se svidi i