Overa novih zdravstvenih knjižica (kartica zdravstvenog osiguranja) e-mailom

Od strane Ozon
0 komentar

Za zaposlene koji rade po osnovu ugovora na neodređeno moguće je overiti knjižicu putem e-maila.

E-mail sa podacima o zaposlenima na neodređeno i članovima njihovih porodica koji su osigurani preko njih, potrebno je poslati nadležnoj filijali odnosno ispostavi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Spisak filijala sa email adresama možete pronaći na sajtu RFZO, u sekciji kontakti. OVDE

Takođe, putem maila je moguće overiti kartice za preduzetnike koji isplaćuju ličnu zaradu preduzetnika i lica osigurana preko njih.

U emailu je potrebno dostaviti zahtev za overu kartica zdravstvenog osiguranja i podatke o zaposlenima i osiguranim licima za koje se traži overa.
Uobičajeno se ovom prilikom dostavljaju i izvodi iz poreskih prijava PPPPD za prethodna tri meseca za koje je predata prijava za obračun poreza i doprinosa za zarade zaposlenih.

Ukoliko niste sigurni kako da dođete do izvoda iz poreskih prijava, obratite se knjigovođi ili drugoj osobi koja je zadužena za obračun zarada i predaju poreske prijave za porez i doprinose na zarade zaposlenih u vašoj organizaciji. Oni će izvode iz poreskih prijava preuzeti sa portala Poreske uprave ePorezi i dostaviti vam ih.

Ukoliko su doprinosi za zdravstveno osiguranje uredno izmireni od strane poslodavca, u narednih nekoliko dana možete očekivati pozitivan odgovor od zaposlenih u nadležnoj organizacionoj jedinici RFZO koji će vam poslati tabelu sa podacima lica za koja je izvršen produžetak važenja zdravstvenih kartica.

Ukoliko postoji neka prepreka za overu kartica, o tome ćete takođe dobiti obaveštanje na email sa koga ste uputili zahtev.

Treba voditi računa o nadležnosti filijala Fonda, te slati svakoj filijali samo podatke o onim licima za čiju je overu kartice ta filijala nadležna.

Na primer, ukoliko firma čije je sedište na Novom Beogradu zapošljava lice sa prebivalištem u Sremskoj Mitrovici, za potrebe overe zdravstvene kartice za ovo lice, podatke i zahtev za overu poslace na mail sremska.mitrovica@rfzo.rs.

Prilikom overe kartica ne plaća se nikakva naknada/taksa.

Za potrebe overe zdravstvenih kartica za lica zaposlena na određeno, kao i za overu starih zdravstvenih knjižica neophodno je otići u nadležnu filijalu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, jer overu nije moguće zahtevati elektronski.

Možda Vam se svidi i