Sremska Mitrovica – U prvoj polovini godine Ministarstvo zdravlja je usvojilo, a Vlada Republike Srbije odobrila je novi „Kadrovski plan“, kojim je između ostalog predloženo zapošljavanje 631 doktora medicine, 30 farmaceuta-biohemičara i 1.349 medicinskih sestara i tehničara raznih profila, međutim u Domu zdravlja u Sremskoj Mitrovici broj medicinskog osoblja je veći nego što „Plan“ predviđa.

Kako ne bi došlo do otpuštanja viška radnika lokalna samouprava imajući u vidu način rada i organizacije Doma zdravlja iz sopstvenog budžeta obezbediće novčana sredstva da pokrije troškove onih radnika koji se smatraju viškom.

Kako je rekao gradonačelnik Sremske Mitrovice obzirom na to da je „Kadrovski plan“ usvojen nakon usvajanja budžeta i rebalansa budžeta lokalna samouprava i Dom zdravlja Sremska Mitrovica su zatečeni, ali ne i nespremni da zadrže svoje medicinsko osoblje, odnosno 11 lekara koji su prema „Planu“ višak.

„Naš Dom zdravlja je dosta, da tako kažem, razuđen jer skoro sve mesne zajednice imaju svoju ambulantu i nama je baš zbog toga i potreban broj lekara koji je nešto malo iznad normative koju je propisala država, tako da smo doneli odluku da višak radnika koji je trebao da prestane da radi početkom avgusta preuzmemo na sebe, odnosno mi ćemo od septembra meseca obezbediti sredstva iz lokalnog budžeta da tih 11 lekara, odnosno koliko ih već bude potrebno za pokrivanje svih ambulanti kako u gradskim tako i u seoskim mesnim zajednicama ostanu na svojim radnim mestima zajedno sa medicinskim osobljem odnosno tehničarima“, rekao je Sanader.

Prema njegovim rečima Dom zdravlja u saradnji sa lokalnom samoupravom Grada Sremska Mitrovica će zajedničkim naporima uspeti da do kraja godine održi isti nivo zdravstvene zaštite koje je bio i do sada, a za narednu godinu će se novim budžetom sigurno planirati sredstva da se isfinansiraju potrebe Doma za lekarima.

Možda Vam se svidi i