Novi krediti za poljoprivredu za 2016. godinu

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – U skladu i na osnovu Pravilnika o raspodeli sredstava sa utvrđenim kriterijumima za dodelu kredita po raspisanim konkursima u 2017. godini, Pokrajinski fonda za razvoj poljoprivrede raspisao je KONKURS za nove kreditne linije za:

– nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u 2017. godini.
– nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje u 2017. godini
– nabavku opreme za stočarske farme u 2017. godini
– nabavku košnica i opreme za pčelarstvo u 2017. godini
– nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2017. godini
– nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2017 godini
– nabavku riblje mlađi i nove opreme za ribnjake u 2017. godini
– nabavku kvalitetne teladi za tov u 2017. godini
– izgradnju objekata namenjenih skladištenju žitarica, voća i povrća (silosa, podnih skladišta, hladnjača) u 2017. godini.

Svi konkursi su otvoreni od 19. februara do uttroška sredstava.

Tekst konkursa i prijavni obrasci na sajtu Fonda – OVDE i sajtu Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica – ovde.

Info tel. za područje Sremske Mitrovice 022/610-573 – Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica.

You may also like