Mitrovčane kose bolesti krvotoka

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – U prostorijama Mesne zajednice Šašinci danas su Dom zdravlja Sremska Mitrovica i Gradska uprava za zdravstvenu i socijalnu zaštitu organizovali preventivne besplatne zdravstvene preglede. Ovi pregledi obuhvatali su merenje krvnog pritiska, vrednosti šećera u krvi, holesterol i trigliceride.

„Dom zdravlja redovno sprovodi preventivne preglede kako u samom gradu, tako i u njemu pripadajućim selima, danas merimo krvni pritisak, vrednosti šećera u krvi, holesterol i trigliceride, a sve pacijente sa povišenim vrednostima upućujemo na dalja ispitivanja. Mi ćemo uglavnom i dalje pacijente pratiti na taj način što ćemo raditi skrining na karcinom debelog creva, dojke i grlića materice, to su redovni preventivni pregledi koji se rade u saradnji sa Opštom bolnicom Sremska Mitrovica, Zavodom za javno zdravlje i lokalnom samoupravom“, rekao je Vladimir Lukić, direktor Doma zdravlja.

Prema njegovim rečima u narednih mesec dana će biti započet sveobuhvatni preventivni pregled na karcinom debelog creva preko izabranih lekara koji će pozivati svoje pacijente po godištima.

Načelnik Gradske uprave za zdravstvenu i socijalnu zaštitu Vojislav Mirnić kratko je rekao da su rezultati zdravlja stanovništva sa područja Sremske Mitrovice poražavajući. Ti rezultati, objašnjava Mirnić, ukazuju da su bolesti krvotoka sa učešćem od 50% u obolevanju Mitrovčana, dok su na drugom mestu tumori.

„Došli smo da jednog frapantnog podatka na koji ne možemo ostati imuni i mi moramo preduzeti određene akcije i mere, pre svega preventivne kao što su ovi pregledi“, rekao je Mirnić.

U toku meseca marta identični besplatni preventivni pregledi relizovaće se u četiri seoske i tri gradske mesne zajednice.

You may also like