Nastavak radova na vodovodnoj mreži u Radenkoviću

Sremska Mitrovica – Ove godine u budžetu Grada Sremska Mitrovica planirana su određena novčana sredstva za radove na daljoj izgradnji vodovodne mreže i izgradnju eksplatacionog bunara u Radenkoviću. Taj posao započet je 2016. godine, a tokom ove godine samo se nastavljaju radovi.

Nakon toga, kako je objasnio načelnik Gradske uprave za infrastrukturu i imovinu Saša Bugadžija, kada se pokaže izdašnost bunara i eventualno se uradi studija o vodosnabdevanju u tom naseljenom mestu može se pristupiti priključivanju na gradsku vodovodnu mrežu.

“Svi parametri pokazuju da JKP “Vodovod” raspolaže sa dovoljnim kapacitetima, odnosno izvorišta su takva da može da se izvrši i vodosnabdevanje u naseljenom mestu Radenković”, rekao je Bugadžija.

Sredstva za nastavak radova na izgradnji vodovodne mreže u Radenkoviću obezbeđena su od strane Autonomne pokrajine Vojvodine.

You May Also Like