Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme za rad na projektu Take care! (Brini se) Razvijanje i poboljšanje zdravstvenih i socijalnih usluga za ugrožene društvene grupe koji se finansira sredstvima Evropske unije.

Oglas je raspisan za sledeće profile:

1. Diplomirani psiholog – za rad na projektu Take care! u okviru interegionalnog programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija koji se finansira sredstvima Evropske unije, na određeno vreme do završetka projekta – do 14.02.2019. godine.
– izvršilac 1.

Ulovi: Završen Filozofski fakultet, studijska grupa psihologija (VII-1 stepen stručne spreme), završen poslediplomski kurs I kategorije Osnove palijativne medicine.

2. Medicinska sestra/tehničar – za rad na projektu Take care u okviru interegionalnog programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija koji se finansira sredstvima Evropske unije, na određeno vreme do završetka projekta – do 14.02.2019. godine
– izvršilaca 6.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola, smer medicinska sestra/tehničar (IV stepen stručne spreme), položen stručni ispit, završen poslediplomski kurs I kategorije Osnove palijativne medicine.

3. Vozač – za rad na projektu Take care! (prevoz pacijenata sanitetskim vozilom) u okviru interegionalnog programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija koji se finansira sredstvima Evropske unije, na određeno vreme do završetka projekta, sa ½ punog radnog vremena – do 14.02.2019. godine.
– izvršilaca 2.

Uslovi: Završena srednja stručna sprema, položen vozački ispit B kategorije (IV stepen stručne spreme) ili završena škola za КV vozača, položen vozački ispit B kategorije (III stepen stručne spreme).

4. Spremačica – za rad na projektu Take care! u okviru interegionalnog programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija koji se finansira sredstvima Evropske unije, na određeno vreme do završetka projekta – do 14.02.2019. godine.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena Osnovna škola sa položenim kursom iz higijene životnih namirnica, lične higijene i zaraznih bolesti, (I stepen stručne spreme).

Кonkurs je otvoren od 1. do 8. decembra ove godine.

Više informacija možete dobiti ovde.

You may also like