Konkurs za dobrovoljno služenje vojnog roka

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Na osnovu raspisanog konkursa Ministarstva odbrane Republike Srbije za prijem kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem za 2018. godinu, Centar Ministarstva odbrane Sremska Mitrovica, u saradnji sa edinicama Vojske Srbije i lokalnim samoupravama, nastavlja se sa aktivnostima prijema zahteva i pripreme svih zainteresovanih kandidata za dobrovoljno služene vojnog roka sa oružjem za uput u 2018. godini.

Pravo prijavljivanja na dobrovoljno služene vojnog roka sa oružjem imau kandidati muškog i ženskog pola koji u 2018. godini navršavaju od 19 do 30. godine života i ispunjavau uslove konkursa.

U zavisnosti od potreba jedinica Vojske Srbije i odobrenih uputnih rokova za 2018. godinu (1. mart, 1. juna, 1. septembar i 1. decembar), izabrani kandidati se upućuju u jedan od tri centara za obuku Vojske Srbije – Sombor, Valjevo ili Leskovac.

Obuka se nastavlja u centrima za specijalističku obuku, a zatim sledi obavljane dužnosti u jedinicama Vojske Srbije. Kurs za rezervne oficire realizuje se od 1. marta i 1. septembra 2018. godine u organizaciji Vojne akademije u Beogradu.

U toku je i kontinuirani prijem profesionalnih vojnika u komande, jedinice i ustanove Vojske Srbije do popune radnih mesta, te je prilika za zaposlenje i novim generacijama mladića i devojaka na šestomesečnom dobrovoljnom služenu vojnog roka.

Zainteresovana lica sa teritorije nadležnosti CMO Sremska Mitrovica, prijavu za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem mogu podneti u Centru Sremska Mitrovica i u opštinskim kancelarijama koje se nalaze na sledećim adresama:

– grad Sremska Mitrovica, kancelarije Centra MO u ul. Trg Svetog Dimitrija broj 8, prvi sprat (zgrada katastra), rad sa strankama od 07:30 do 15:30 časova,
– opština Šid, ulica Karađorđeva broj 85, radi sa strankama sredom od 09:00 do 14:00 časova,
– opština Ruma, ulica Železnička broj 22, radi sa strankama od 07:30 do 15:30 časova,
– opština Pećinci, ulica Školska broj 7, radi sa strankama sredom od 09:00 do 14:00 časova,
– opština Irig, ulica Nikole Tesle broj 4, III sprat, soba 7, radi sa strankama utorkom od 09:00 do 14:00 časova.

Informacije i konkursi se mogu pogledati i na internet stranici Ministarstva odbrane www.mod.gpv.rs..

You may also like