Konkurs za dobrovoljno služenje vojnog roka

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Centar Ministarstva odbrane Sremska Mitrovica, obaveštava zainteresovana lica da je raspisan konkurs za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem.

Zainteresovana lica sa teritorije nadležnosti CMO Sremska Mitrovica, prijavu za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem mogu podneti u Centru Sremska Mitrovica i u opštinskim kancelarijama koje se nalaze na sledećim adresama:

– grad Sremska Mitrovica, kancelarije Centra MO u ul. Trg Svetog Dimitrija broj 8, prvi sprat (zgrada katastra), rad sa strankama od 07:30 do 13:30 časova,
– opština Šid, ulica Karađorđeva broj 85, radi sa strankama sredom od 09:00 do 14:00 časova,
– opština Ruma, ulica Železnička broj 22, radi sa strankama od 07:30 do 15:30 časova,
– opština Pećinci, ulica Školska broj 7, radi sa strankama sredom od 09:00 do 14:00 časova,
– opština Irig, ulica Nikole Tesle broj 4, III sprat, soba 7, radi sa strankama utorkom od 09:00 do 12:00 časova.

Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, propisuje da služenje vojnog roka traje šest meseci.

Dobrovoljnim služenjem vojnog roka ostvaruje se:
– mogućnost zaposlenja u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane podnošenjem prijave na interni konkurs za stalni posao u Vojsci Srbije;
– novčana primanja u prva tri meseca, osnovene i specijalističke obuke u centrima za obuku će biti kao i do sada 10.500 dinara, u četvrtom mesecu će biti uvećana na 15.000 dinara, dok će u petom i šestom mesecu služenja vojnog roka primati po 20.000 odnosno 25.000 dinara;
– reference id značaja prilikom zapošljavanja u MUP, agencijama za obezbeđenje i uopšte kod poslodavaca;
– mogušćnost konkurisanja u prijem u aktivnu rezervu;
– znanje i veštine korisne za život i rad;
– negovanje tradicija.

Profesionalni vojnik po ugovoru ostvaruje:
– Prosečnu platu oko 33.500 dinara. Osim toga, u zavisnoti od uslova rada, profesionalnom vojniku pripada i koeficijent za posebne uslove u službi, koji se može uvećati i zbog težine službe u kojoj je vonik angažovan, odnosno zbog posebnih uslova za rad, težine posla i njegovog trajanja.
– Pogodnosti i za porodice, onima koji budu primljeni, ali i članovima njihove porodice, garantovane su socijalna i zdravstvena zaštita dok traje profesionalna vojna služba.
– Beneficirani radni staž u zavisnosti id dužnosti koje obavljaju.
– Imaju i mogućnost proširenja znanja i poboljšanja psihofizičke sposobnosti, kao i besplatne obuke i usavršavanja na kursevima.
– Čin razvodnika za početak.
– Profesionalni vojnici mogu biti na službi u Vojsci do 40 godine života, a po odluci ministra odbrane može im se produžiti rad i do 50 godine života.

Možda Vam se svidi i