KONKURS: Nevladinim organizacijama milion dinara iz budžeta Grada

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Gradska uprava za kulutu, sport i omladinu raspisala je konkurs za dodelu budžetskih sredstava kao dotacija nevladinim organizacijama iz oblasti omladinske politike.

Konkurs je raspisan u cilju razvoja i afirmacije kulturnih aktivnosti mladih i drugih vidova omladinskog aktivizma, a predviđena sredstva za ovak konkurs iznose milion dinara.

Pravo na dobijanje i korišćenje dotacija po ovom javnom pozivu imaju sve NVO iz oblasti omladinske politike čije je sedište i koji registrovanu delatnost pretežno obavljaju na teritoriji grada Sremska Mitrovica (osim međuopštinskih organizacija, koje okupljaju i članove sa područja grada Sremska Mitrovica), koje ostvaruju potrebe i interese mladih u Sremskoj Mitrovici – definisane Zakonom, koje planiraju realizaciju svojih programa tokom 2017. godine i koje blagovremeno podnesu prijavu na Konkurs za dodelu sredstava.

Više informacija možete pronaći na zvaničnom sajtu Grada Sremska Mitrovica ovde.

You may also like