Sremska Mitrovica – Gradska uprava za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove prošle srede raspisala je konkurs za dodelu budžetskih sredstava kao dotacija nevladinim organizacijama odnosno udruženjima građana sa područja grada Sremska Mitrovica, u cilju pomoći i podsticaja za dalji rad, razvoj i afirmaciju aktivnosti NVO iz oblasti zaštite životinjskog sveta.

Ukupno predviđena budžetska sredstva za konkurs su 2,5 miliona dinara.
Pravo na dobijanje i korišćenje dotacija po ovom javnom pozivu imaju sve NVO čije je sedište i koji registrovanu delatnost obavljaju na teritoriji grada Sremska Mitrovica, koje su direktno odgovorne za pripremu i realizaciju programa kojim konkurišu, koje planiraju realizaciju svojih programa tokom 2017. godine, a prednost u sticanju ovog prava imaće NVO koje zadovoljavaju sledeće programske kriterijume:
– ostvaruju konkretne programe iz oblasti zaštite životinjskog sveta predloženim programima podstiču i afirmišu humano ophođenje prema napuštenim domaćim životinjama kroz programe posebno stimulišu ovaj vid aktivizma,
– predloženim programima doprinose podizanju uslova iz oblasti zaštite životinjskog sveta,
– kroz aktivnosti edukuju građane, promovišu odgovorno vlasništvo i organizaciju udomljavanja napuštenih životinja i doprinose da građani bolje razumeju problem napuštenih životinja
– jačaju kapacitete nevladinog sektora u oblasti bezbednosti i ljudi i životinja,
– jačaju masovnost, mobilnost i informisanje u oblasti zaštite životinjskog sveta,
– svojim programima podstiču volonterizam u oblasti zaštite životinjskog sveta,
– stvaraju uslove za razvoj volonterske delatnosti,

Više informacija o konkursu kao i prijave za isti možete pronaći na zvaničnom sajtu Grada Sremska Mitrovica OVDE.

Кonkurs traje 15 dana računajući od dana objavljivanja u lokalnoj štampi i na zvaničnom sajtu Grada Sremska Mitrovica odnosno do 26. aprila 2017. godine.

Možda Vam se svidi i