U zgradi Gradske uprave grada Sremska Mitrovica održana je javna prezentacija Nacrta Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Sremska Mitrovica – Šid sa elementima detaljne regulacije, organizovana od strane nosioca izrade ovog Prostornog plana, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine. Obrađivač ovog Prostornog plana je JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“ iz Novog Sada.

Javni uvid u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Sremska Mitrovica – Šid sa elementima detaljne regulacije i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Sremska Mitrovica – Šid sa elementima detaljne regulacije na životnu sredinu, održava se u trajanju od 30 dana, od 24. jula do 23. avgusta 2017. godine. Nacrt Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Sremska Mitrovica – Šid sa elementima detaljne regulacije sa kompletom referalnih karata i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Sremska Mitrovica – Šid sa elementima detaljne regulacije na životnu sredinu izloženi su na javni uvid u zgradi Gradske uprave grada Sremska Mitrovica, Opštini Ruma, Opštini Šid i u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine u Novom Sadu.

Javna prezentacija održana je u toku trajanja javnog uvida u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Sremska Mitrovica – Šid sa elementima detaljne regulacije.

U toku prezentacije, istaknuto je da razlozi za donošenje ovog Prostornog plana proističu iz potrebe stvaranja planskog osnova za izgradnju transportnog gasovoda Sremska Mitrovica – Šid, kojim će se opština Šid i zapadni deo teritorije grada Sremska Mitrovica povezati u gasovodni sistem Repubike Srbije.

Javnoj prezentaciji prisustvovali su i predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad, Gradske uprave za urbanizam grada Sremska Mitrovica i JP za poslove urbanizma „Urbanizam“ Sremska Mitrovica. U diskusiji koja je usledila, posebno je istaknut značaj izrade ovog važnog planskog dokumenta sa ciljem da se obezbedi gasifikacija ovog područja i njegovo povezivanje sa gasovodnim sistemom Republike Srbije i susednih država.

Nakon prezentacije upućen je poziv zainteresovanim licima da dostave primedbe na Nacrt Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Sremska Mitrovica – Šid sa elementima detaljne regulacije, do kraja trajanja javnog uvida, u pisanoj formi, organima zaduženim za poslove urbanizma u jedinicama lokalnih samouprava i Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine.

izvor: ekourb.vojvodina.gov.rs
Sandra Jovićević

Možda Vam se svidi i