Danas je sveti Arhiđakon Stefan

Od strane Ozon
0 komentar

Pravoslavni vernici obeležavaju danas treći dan Božića – Stefandan, posvećen Svetom prvomučeniku i arhiđakonu Stefanu koji je prvi postradao za Hristovu veru polovinom Prvog veka nove ere.

Apostoli su, radi bolje organizacije rada među hrišćanskim zajednicama, imenovali sedmoricu đakona (pomoćnika) i za najstarijeg među njima (arhiđakona) odredili su Stefana.

Stefan je bio vrlo revnosan u ispunjavanju svojih dužnosti, kao i u propovedanju Hristove nauke, zbog čega je od protivnika nove, hrišćanske, vere bio optužen za jeres i izveden pred jevrejske prvosveštenike na sud.

Tokom suđenja mladi arhiđakon Stefan branio je dogmu da je Isus Hristos sin Božiji i Mesija, zbog čega je optužen na smrt kamenovanjem.

Pred sam čas smrti Stefan je kleknuo, zamolivši Boga da onima koji su ga kamenovali to ne uzme za greh.

Svetog arhiđakona i prvomučenika Stefana Republika Srpska i brojne srpske porodice praznuju kao krsnu slavu.

You may also like