Agencija za ruralni razvoj grada sufinansira nabavku materijala za povrtarsku proizvodnju

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica, raspisala je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke materijala za povrtarsku proizvodnju na teritoriji Grada Sremska Mitrovica u 2017. godini

Cilj konkursa je intenzivnije korišćenje postojećih zemljišnih resursa na teritoriji Grada Sremska Mitrovica u 2017. godini.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke materijala za povrtarsku proizvodnju – početni biološki materijal (semenski materijal i supstrat).

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom Konkursu iznosi 2,3 miliona dinara. Intenzitet bespovratnih sredstava utvrđuju se u iznosu do 50% od vrednosti investicije, a maksimalno 20.000,00 dinara po investiciji. Za fizička lica čija se investicija realizuje na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina (mladi poljoprivrednici) i žene bespovratna sredstva po ovom Konkurusu utvrđuju se u iznosu do 70% od vrednosti investicije, a maksimalno 70.000,00 dinara po investiciji. Prilikom obračuna se uzima vrednost nabavke materijala bez poreza na dodatu vrednost (PDV-a).

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se uzimati u obzir računi, koji dokazuju nabavku materijala, izdati pre 01.12.2016. godine.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju fizička lica, nosioci aktivnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja imaju prebivalište na teritoriji Grada Sremska Mitrovica.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 1. julom ove godine.

Tekst Konkursa, Pravilnik, i obrazac prijave može se preuzeti sa internet stranice www.arrsm.rs ili u prostorijama Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija br. 6 (prvi sprat, kancelarija br. 20).

Dodatne informacije putem telefona 022/610-573 od 9 do 14 časova.

Možda Vam se svidi i