Sremska Mitrovica – Nakon ročišta koje je održano u sredu, 20. januara Privredni sud u Sremskoj Mitrovici usvojio je predlog Javnog komunalnog predzeća za proizvodnju i distribuciju teplotne energije “Toplifikacija” za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom “Putevi AD” Sremska Mitrovica.

U rešenju Privrednog suda navodi se da je predlog JKP “Toplifikacija” usvojen zbog trajne nesposobnosti plaćanja dužnika.

Sremskomitrovačkom preduzeću “Putevi AD”, kako je navedeno u predlogu za pokretanje stečajnog postupka, isporučena je toplotna energija za grejanje objekta u Sremskoj Mitrovici i za tu uslugu zaključno sa 17. decembrom Javnom komunalnom preduzeću “Toplifikacija” duguje iznos u visini od 1.533.119,05 dinara.

sremska-mitrovica-putari-putevi-ad-strajk-1328585176-110980

Računi dužnika “Putevi AD” Sremska Mitrovica su prema izvodu sa sajta Narodne banke Srbije u neprekidnoj blokadi počev od 14. oktobra prošle godine pri čemu ukupan iznos na dan 17. decembar iznosio 274.752.636,51 dinara.

Pozivaju se svi poveriocu da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranja stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srbije” prijave stečajnom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku u pisanom obliku u dva primerka sa dokazima o osnovanosti i pozivom na broj stečajnog predmeta.

Svi dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da bez odlaganja ispune svoje baveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.

Prvo poverilačko ročište zakazano je za 25. februar, a ispitno ročište za 17. maj ove godine u Privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici.

Možda Vam se svidi i