Za humanost potrebna je samo dobra volja

Od strane Ozon
0 komentar

PU „Stonogica“ upisuje jedno dete na besplatan boravak u radnoj 2016/2017.godini.

Ova ustanova već nekoliko godina na ovaj način izlazi u susret roditeljima koji nisu u mogućnosti da upišu dete u vrtić. Svake godine jedno dete ne plaća vrtić.

Kako navode u PU „Stonogica“ obzirom na to da su tri vaspitne grupe popunjene, dete na besplatan boravak biće upisano u poslepodnevnu grupu boravka, u periodu od 14.00h do 18.00h.

PRIORITETE ZA UPIS IMAJU DECA:
– iz društveno osetljivih grupa;
– deca iz porodica koje ostvaruju neki oblik socijalne zaštite;
– deca bez roditeljskog staranja;
– deca samohranih roditelja;
– deca iz hraniteljskih porodica;
– deca, koja su treće ili četvrto dete u porodici po redu rođenja;
– deca čiji roditelji imaju status raseljenog lica;
– deca čiji su roditelji studenti.
Hvala na poverenju!!!
„Stonogica“ tim.

Roditelji dece sa navedenim prioritetima treba da dostanove PU „Stonogica“, dokumentaciju koja potvrđuje te prioritete, npr. da su primaoci socijalne pomoći (Potrdu z Centra za socijalni rad), ili da je dete 3. ili 4. po redu rođenja (Izvodi iz MKR za svako dete).

Upisna komisija PU „Stonogica“ (direktor i vaspitači) odlučiće koje dete će primiti na besplatan boravak i to na osnovu navedenih prioritatea.

Dokumentacija treba da se dostavi do kraja avgusta, kako bi dete moglo da krene u vrtić 1.septembra.

Možda Vam se svidi i