Važno obaveštenje za vlasnike nezakonito izgrađenih objekata

Sremska Mitrovica – Gradska uprava za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata obaveštava sve građane da rok za sačinjavanje popisa nezakonito izgrađenih objekata ističe dana 27. novembar ove godine.

Vlasnici nezakonito izgrađenih objekata mogu obavestiti građevinsku inspekciju, kako bi ti objekti ušli u postupak ozakonjenja.

Sve informacije možete dobiti na šalterima uslužnog centra Grada Sremska Mitrovica u Ulici Sv. Dimitrija broj 13.

You May Also Like